Healing Lyme Disease Coinfections – en bok som analyserar örtmedicinens fördelar

Healing Lyme Disease Coinfections, skriven av Stephen Harrod Buhner, är en utmärkt bok inte endast för dem som är intresserade av vilka örtmediciner som används för att bota borrelia/neuroborrelios och andra infektioner som bartonella (bland andra fästingburna sjukdomar).
Den ger även goda råd när det gäller vilka typer av örtmediciner som är bra mot t.ex. artrit, orsakad av inflammation i leder.

Stephen Buhner skriver t.ex. att örten Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum) har använts i Kina och Japan i över 2000 år, men att den i stort sett varit okänd i väst fram till nyligen. (s.217).

Detta mönster går igen när det gäller den så kallade västerländska skolmedicinens arrogans (som bottnar i kolonialism/rasism – grundläggande i Eurocentrismen) i det att denna skolmedicin självpåtaget har definierat vad som är ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – vilket självklart är nys.

Detta synsätt bortdefinierar/undervärderar den traditionella folkliga medicinen (med tusenåriga traditioner med botgörande egenskaper; inte endast i Asien utan t.ex. i alla tropiska områden) som är ursprunget även till den så kallade skolmedicinen. Detta utgör fortfarande en hämsko på till exempel den offentliga sjukvården i Sverige.

En länk till Adlibris näthandel för dem som är intresserad att inhandla boken Healing Lyme Disease Coinfections :

http://www.adlibris.com/se/bok/healing-lyme-disease-coinfections-9781620550083

Här är länken till Stephen Harrod Buhners hemsida om att läka borrelia och andra infektioner som härrör bland annat från fästingbett:

http://buhnerhealinglyme.com/

Ola Jordán

Posted in Bibliotek och litteratur, Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

The Truman show – en av de viktigaste filmerna under de senaste decennierna

The Truman show (regisserad av Peter Weir efter Andrew Niccols manus) är i flera avseenden en av de viktigaste filmerna som producerats av mainstreambolag i USA (Paramount Pictures och Scott Rudin Productions) under de senaste decennierna.

Inte endast för att den tydliggör hur media cyniskt utnyttjar övervakningssamhället som en del i underhållningsindustrin ( i Sverige t.ex. representerad av ”Big brother”, ”Paradise Hotel” och liknande dokusåpor). Lika intressant är dock att filmen i verklig mening visar medelklassens (och i välmående – framförallt ”västerländska” – samhällen arbetararistokratins) torftiga – och vegeterande – liv (den som officiellt beskrivs som ”the American Dream”) och då flyttas fokuset från Truman till dem som tillbringar timmar framför tvn och följer denne Trumans liv – inte endast styrt av ”Christof” utan även utformat efter företagens intressen som placerar sina produkter i dokusåpan.

Den scenografi som Truman lever i är stort sett utformad som en småstadsidyll i USA (den som är intresserad av detta bör även reflektera över hur Kanal 5 i Sverige presenterar sig innan ett program visas – där 5:an utformas i stort sett med samma scenografi som i The Truman Show) – vilket gör filmen realistisk och samtidigt avslöjande. Intressant är att samma sociala strukturer existerar i medelklasssamhällen i Sverige, eller i vilket ”välmående och vegeterande” samhälle som helst över planeten.

Via länken går det att se filmen:

The Truman show

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Rekommenderas – Ivor Thord-Grays bok Gringo bland rebeller : En svensk i Mexico 1913-1914

Den som är intresserad av militära strategier (t.ex. gerillakrigföring m.m,) bör läsa den svenskfödde Ivor Thord-Grays (född år 1878 och uppväxt i Stockholm som Thord Ivar Hallström. Avliden i Miami, USA, 1964) självbiografiska skildring – Gringo bland rebeller – om mexikanska revolutionen.

Gray tillhör förmodligen de svenskar som deltagit i flest strider runt om i världen och fört befäl under flest flaggor, bl.a. utsedd till överste och stabschef i Mexiko, generalmajor i USA och Ryssland.

Under den mexikanska revolutionen utbildade Gray bl.a. lantbefolkningen och indianerna med syftet att ge dem grundläggande kunskaper om krigsföring – även så att de kunde föra befäl.

Gray hade dessförinnan bland annat deltagit på Storbritanniens (brittiska imperiet) sida under Boerkriget.

Thord-Gray skriver utmärkt – helt i klass med t.ex. Jack London. Med sin breda militära bakgrund (framförallt inom kavalleriet) ger han ingående beskrivningar av striderna som han utkämpat på rebellernas sida.

Boken finns att låna via Libris:

Gringo bland rebeller : En svensk i Mexico 1913-1914

Ola Jordán

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | Leave a comment

Utred alternativa läkemedel och behandlingsmetoder

Nedanstående artikel har publicerats i Miljömagasinet (Nr 43, 23 oktober 2015). Tyvärr har redaktören disponerat om texten på vissa ställen och även ändrat ordalydelsen på en central punkt, utan att kontakta mig som författare av texten.

I  den av MM redigerade/omarbetade texten står det: ”Med tanke på att det finns vetskap om alternativa behandlingsmetoder som anhöriga till patienter själva måste ta ansvar för, vore det rimligt att till exempel Socialstyrelsen och Läkemedelsverket som ansvariga myndigheter för sjukvården och hanteringen av läkemedel utreder i vilken omfattning dessa kan användas” (min kursivering).

I min originaltext – se nedan – har jag dock skrivit följande (med en helt annan innebörd):

”/…/ vore det rimligt att till exempel socialstyrelsen och läkemedelsverket – som ansvariga myndigheter för  sjukvården och hanteringen av läkemedel – dels utreder i vilken omfattning dessa används, dels utvärderar i vilken utsträckning de har kunnat hjälpa till exempel de patienter som förklarats som medicinskt slutbehandlade.” (min kursivering).

Poängen är att socialstyrelsen och läkemedelsverket ska utreda omfattningen av dessa  alternativa läkemedel, inte vilka medel som dessa myndigheter anses kan användas. Det kommer ju i ett senare skede när en utvärdering har gjorts vilken utsträckning de har kunnat hjälpa till exempel de patienter som förklarats som medicinskt slutbehandlade.

Det länder dock Miljömagasinet till heder att de publicerade min artikel, som tidigare refuserats av både Aftonbladets och Göteborgs-Postens debattsidor.

—————————————————————————————————————————-

Under våren och sommaren har jag fått erfara de brister som finns inom sjukvården både när det gäller det ansvar som påläggs den anhörige (anhörigvården omfattar mer eller mindre drygt en miljon personer i Sverige, enligt cancerkompisar.se) och avogsamheten som finns mot alternativa behandlingsmetoder.

Det hela tog sin början i maj när min mamma, vid den tiden en 85-årig – i stort sett – vital kvinna, tillsammans med familjen fick besked att hon hade en obotlig cancer och var, som uttrycket lyder, medicinskt slutbehandlad. Naturligtvis ett chockartat besked både för henne och hennes närmaste.

Hon hade åkt akut till sjukhuset för andningssvårigheter och vid en kontraströntgen framkom också att hon hade cancer med metastaser i flera organ.

En vecka senare gav den ansvarige läkaren beskedet att cancern var obotlig och att hon mest troligt endast hade några månader kvar att leva. Att på kirurgisk väg, eller att med cellgifter, behandla sjukdomen var inte på tal. Läkaren menade att cellgiftsbehandling endast skulle ha utfärdats av dem som ”vill döva sitt dåliga
samvete”.

Med detta krassa uttalande blev både min mamma och vi anhöriga lämnade. Det fanns alltså inget hopp och hon placerades i en grupp för palliativ vård i livets slutskede.

I slutet på maj hade jag dock på nätet hittat uppgifter om en kinesisk sommarmalört (Artemisia Annua. För övrigt samma växt som Tu Youyou  i år får dela Nobelpriset i fysiologi eller medicin tack vare upptäckten att den är verksam mot malaria) som enligt en artikel kunde döda tusentals cancerceller endast efter en behandling. Det var början till ett intensivt googlande för att få så mycket kunskap som möjligt om detta läkemedel och dess semisyntetiska derivat, bland annat artemisinin och artesunate. Efter att jag brevledes frågat Dr. Henry Lai, professor vid University of Washington, Seattle, USA och världsledande när det gäller dessa läkemedels effekter mot cancerceller, om det vore idé att pröva detta på min mamma gav han beskedet ”I would give artemisinin a try”.

Trots min vetskap om den offentliga sjukvårdens avogsamhet gentemot alternativa behandlingsmetoder ville jag meddela den ansvarige överläkaren att jag – i samråd med min mamma – skulle påbörja denna behandling. Dels med en förhoppning om att jag kunde få något gensvar från ansvarig läkarpersonal. Dels ville jag veta om det kunde inverka negativt på den medicin som hon blev ordinerad. Tyvärr fick jag ingen kontakt med överläkaren och min mamma träffade heller ingen läkare under de sista månader hon levde.

Jag fick alltså som anhörig själv ikläda mig rollen som ”ansvarig” för detta läkemedel.

Utgående från mina egna erfarenheter och kunskaper om Artemisia Annua som ett alternativt läkemedel mot cancer (vilket används i många länder i Asien samt i bland annat Tyskland och USA, där det sedan mer än 20 år bedrivits forskning om denna medicin), och vetskapen om att det finns andra alternativa behandlingsmetoder som anhöriga till patienter själva måste ta ansvar för, vore det rimligt att till exempel socialstyrelsen och läkemedelsverket – som ansvariga myndigheter för sjukvården och hanteringen av läkemedel – dels utreder
i vilken omfattning dessa används, dels utvärderar i vilken utsträckning de har kunnat hjälpa till exempel de patienter som förklarats som medicinskt slutbehandlade.

Det gagnar varken patienterna, de anhöriga och inte heller de ansvariga inom sjukvården att inte beakta de alternativa behandlingsmetoder som i flera fall har visat sig effektiva mot exempelvis cancer.

Ola Jordán

 

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Utmärkt text om den säregna svenska kulturen

Hanif Bali har skrivit en utmärkt text (Sverigeförnekarna) om det säregna i den svenska kulturen (frågan är i vilket parallelluniversum de bor som förnekar att det finns en svensk kultur formad under sekler – men självklart som för andra kulturella identiteter fått influenser från andra kulturer).

Egentligen är det rätt pinsamt att behöva lyfta fram detta som tydligen inte ens dem som säger sig vara ”vänster” har klart för sig (de känner tydligen inte ens till släktforskning och under vilka villkor som den egna släkten levt och verkat under seklers gång).

Själv har jag bland annat tagit upp hur svenskars (i allmänhet – de som inte har växt upp inom t.ex. den katolska eller den islamska religiösa traditionen i vilka allmosan är en del av trossatserna) syn på tiggeriet (bettleri/allmosan) har formats av bibelläsning – i synnerhet innebörden i andra Thessalonikerbrevet jämfört med innebörden i Matteusevangeliet, den senare med  trossatsen att  det är ”ett Gudi behagligt verk” att hjälpa de fattiga med allmosor. Tyvärr har denna kulturhistoriska (religiösa) bakgrund inte lyfts fram tillräckligt, i synnerhet under den senaste tiden när tiggeriet ökat i landet.

Det är just för att vi i Sverige påverkats av  innebörden i meningen ”Den som inte arbetar ska inte heller äta” har vi också kunnat frigöra oss från att individualisera fattigdomen, som tiggeriet är ett konkret exempel på, och istället se fattigdomen som en social företeelse, som ska undermineras/avskaffas via samhällets insatser (vilket är i samstämmighet med arbetarrörelsens värderingar om ett solidariskt socialistiskt samhälle).

Den som förnekar en svensk nationell kultur befrämjar objektivt sett även imperialismen (i synnerhet kulturimperialismen). Under imperialismens epok (läs gärna Lenins:
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium) är det just nationalstaterna som är ett viktigt försvarsvärn mot de imperialistiska stormakterna (Sverige har till exempel – som Jan Myrdal påpekat – befunnit sig i det geopolitiska spänningsfältet mellan Östmakten, Kontinentmakten och Västmakten och fått lovera mellan dem för att kunna behålla neutraliteten och dess alliansfria ställning).

Hanif Bali:
Sverigeförnekarna

Av Jan Myrdal
Från Skiftställning 19 ”DET ODELBARA ORDET” sid 242…
FRÅGAN OM NEUTRALITETEN

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Klargörande angående tiggeriet

Det råder en tydlig förvirring när det gäller frågan hur folket ser på dem som utövar tiggeri (och vars acceptans nu verkar bli mer utbredd även bland många som påstår att de värnar om arbetarrörelsens värderingar).

En av grundparollerna inom arbetarrörelsen har varit: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.  Men – hårddraget – tycks den nu av en flumvänster ha fått denna betydelse: ”Åt var och en en egen plats att tigga”.

Först och främst att utländska medborgare från första dagen i Sverige skulle få samma rättigheter som medborgarna i Sverige faller på sin egen orimlighet.
Huvudansvaret för utländska medborgare ligger på det landets ambassad/konsulat som personen i fråga kommer ifrån. Detsamma gäller för svenska medborgare som befinner sig i utlandet.

Av detta dokument: http://skl.se/…/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU… framgår att: ”För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning, studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning eller enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men ha en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. EU-rätten kan inte åberopas i samband med missbruk eller bedrägeri, ett s.k. svart arbete kan därför inte ligga till grund för uppehållsrätt. Rätten till fri rörlighet har på senare år använts av de nyaste medlemmarnas, Bulgarien och Rumänien, medborgare. De som har kommit hit tycks inte ha haft som huvudsyfte att söka arbete alternativt ha en verklig möjlighet att få ett arbete, utan försörjer sig genom att tigga. Det innebär att deras rätt att uppehålla sig i Sverige sträcker sig till högst tre månader. /…/ Personer som inte har för avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt försörjningsstöd, men har rätt till akuta insatser om behov
uppstår och personen vänder sig till socialtjänsten i vistelsekommunen. Kommunen är skyldig att lämna bistånd om en person ansöker om bistånd och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För att kontrollera om behovet kan tillgodoses på annat sätt i här aktuella fall, kan en första åtgärd vara att efterhöra med aktuell ambassad om ambassaden har möjlighet att bistå sin medborgare med medel till hemresa. Om ambassaden ger besked om att de kan hjälpa sin medborgare, kan vistelsekommunen bistå med medel för resa till ambassaden i Stockholm, i annat fall kan bistånd lämnas till biljett från vistelsekommunen direkt till hemlandet. Annat bistånd som kan bli aktuellt är pengar till mat eller härbärge. ”

Jag har själv erfarenhet att denna bestämmelse inte följs. Utanför vår närbutik i Lindome har åtminstone en person tiggt sedan ett år (med ett kortare avbrott under sommaren).
Vi i Sverige anser ju i allmänhet tiggeriet – av religiösa och kulturhistoriska skäl – som ett icke socialt acceptabelt beteende (vågar jag påstå, med förbehåll för dem som kommer från kulturer med större acceptans för tiggeriet/bettleriet/allmosan – t.ex de som fostrats i katolskt/muslimskt påverkade samhällen, med utgångspunkt till exempel från Matteusevangeliet i bibeln, till skillnad från det under reformationen mer betonade orden i andra Thessalonikerbrevet: ”Den som inte arbetar ska inte heller äta”), trots att vi kan känna medlidande med den drabbade.
Det är ju bland annat den cyniskt förda nyliberalismen som ökat klassklyftorna och att allt fler fallit/faller ner under fattigdomsgränsen som har varit grundorsaken till det ökade antalet tiggare (till det kommer den ökade andelen personer som emigrerat till Sverige, som försöker försörja sig utan ett arbete).
Under 60- och 70-talen – när jag växte upp i Kiruna – fanns det inga tiggare på gatorna och när det gäller tiggeriet som oacceptabelt socialt beteende beror det t.ex på att vi själva är uppfostrade så – och att vi för över denna värdering i vår fostran på våra egna barn och till och med våra hundar (de flesta låter inte hundarna tigga vid bordet).
Detta sociala beteende grundlades alltså redan för flera århundraden sedan, i och med reformationen (och med framväxten av arbetarrörelsens jämlikhetsideal framstod bettleriet/tiggeriet som än mer oacceptabelt) ; en värdering vilken alltså nu tyvärr är på väg att luckras upp.
Det finns en intressant redogörelse i tidningen Kristianstadsbladet (”Fattigvården i Maglehems socken på 1700-talet”, som går att ladda ner som en PDF-fil via nedanstående länk) angående bakgrunden till uppfattningen om tiggeriet utgående från vad som betonades i bibeln under katolicismen, respektive under/efter reformationen:

http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/115/5471_Fattigvarden_i_Maglehem.pdf

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Viktiga påpekanden angående en enhetfront mot ett svenskt medlemskap i Nato

Den som på allvar är motståndare till ett svenskt medlemskap i Nato bör ta del av de viktiga påpekanden som historiker Anders Björnsson gjorde i sitt framträdande i Nynäshamn den 25 mars i år, när det gäller uppbyggnaden av en enhetsfront. Det gäller framförallt dem (företrädesvis inom vänstern) som propagerar för Rysslands intressen i kriget mot Ukraina. Det finns tyvärr nu tendenser bland aktivister inom den svenska vänsterrörelsen som liknar dem i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, när en del framträdde som försvarare av (eller såg med förståelse på) Sovjetunionens ockupation av Afghanistan, i strid med internationell folkrätt och därmed svenska nationella intressen (vilket till exempel kom till uttryck som ett hån mot det svenska försvaret när den sovjetiska ubåten – med atomvapen ombord – grundstötte i Karlskronas skärgård). För att få en bättre kunskap om detta är det därför även viktigt att åter läsa Jan Myrdals tidigare böcker (däribland ”Turkmenistan” och hans skriftställningar från början och mitten av 1980-talet; till exempel ”Dussinet fullt. Skriftställning 12”, ”Den trettonde. Skriftställning 13” och ”14! Skriftställning 14”).

Svensk neutralitet är inte till salu.
Del 1: Föredrag med historiker Anders Björnsson
Arrangör: Tankesmedjan Nynäshamn, Skärgårdshotellet, Nynäshamn, 25 mars 2015
Utdrag från diskussionen:
Utdrag från föredraget:
”Medlemskapsmotståndet och försvaret av alliansfriheten har faktiskt kommit i gång. Det här mötet tror jag är ett exempel på det. Det behövs många plattformar, men de får inte vara sekteristiska. Alternativet till Natomedlemskap kan inte vara stöd till den andra sidan i den pågående storkonfikten – Ryssland. Den som inte tydligt markerar sitt avståndstagande från Rysslands uppträdande i den ukrainska krisen försvagar – försvagar – medlemskapsmotståndet. Däremot ska vi naturligtvis onödigtvis provocera en av våra stora grannar genom att inträda som medlem i Nato och därmed utsätta oss själva för mycket stor och allvarligt fara.”

Svensk neutralitet är inte till salu.
Del 2: Debatt med historiker Anders Björnsson
Arrangör: Tankesmedjan Nynäshamn, Skärgårdshotellet, Nynäshamn, 25 mars 2015
Utdrag från diskussionen:

Fråga till Anders Björnsson: ”Har fredsrörelsen en plats där – i din föreställningsvärld?”
Svar av Anders Björnsson: ”Fredsrörelsen har nog en plats där. Problemet med fredsrörelsen är att den tenderar att inte fästa särskilt stor avseende vid betydelse av det militära försvaret och att den kanske i vissa frågor också har en stor förståelse för vad Ryssland tycker och tänker. Jag tycker att man ska ha förståelse för Ryssland men jag tycker inte att man ska styras utav det tänkande som Vladimir Putin och andra har lagt i dagen. Jag är helt mot det där upplägget som de har i Moskva. Men det är klart att fredsrörelsen måste kunnas finnas med – unga människor måste kunna finnas med. Också pacifister – även om man kan vara oense med dem i fråga om behovet av ett militärt försvar – skulle väl kunna vara med. Om det nu ska vara en enhetsfront, det tycker jag. Och jag är oenig med många som skriver i den här boken. Alltså verkligen. Här finns ju en överste som vill att EU ska sätta in trupp i Baltikum. Herregud. Det skulle jag inte ställa upp på en gång. Han är alltså motståndare till svenskt Natomedlemskap, men tycker att EU ska gå in med tuffa gossar i Baltikum. Ja, men han får skriva det här för det kommer ändå aldrig att bli av. Men i huvudsak argumenterar han på ett klokt sätt. Och det gör Hans Blix också. Hans Blix, Mats Bergqvist och Sven Hirdman – det är verkligen personifikationer av politiskt klokskap, alltså. I mycket högre grad än vad jag är, alltså. Så att ni som inte har köpt den här boken, gör nu det så blir ni klokare – ännu klokare.”

video del 1
https://www.youtube.com/watch?v=zpufJ7Iw_D8

video del 2
https://www.youtube.com/watch?v=C8jT1RoYb3w

Ola Jordán

 

Posted in Om folkens kamp | Leave a comment

Vitrysslands viktiga roll för att skapa förutsättningar för en diplomatisk lösning på kriget i Ukraina

Uppdaterat (140827)

Min uppfattning är att Vitryssland har en viktig roll (kanske den viktigaste) för att skapa förutsättningar för en diplomatisk uppgörelse när det gäller situationen i de av proryssar/ryssar ockuperade delarna av Ukraina.
Aleksandr Lukasjenko, Vitrysslands president, gjorde tidigt klart att han betraktade Oleksandr Turtjynov, talman i Verchovna Rada (parlamentet) och – efter expresidenten Janukovitjs landsflykt (efter att han vägrat underteckna den andra delen av det sk ”februariavtalet”, den lag som Verkhovna Rada antagit om återställandet av 2004 års konstitution) – tillförordnad president som en LEGITIM representant för Ukraina (till skillnad från dem som fortsatt att kalla ledningen i Kiev för en ”junta” och ”Kievfascister” – ett språkbruk som används flitigt av de proryska/ryska ockupanterna – vilket självklart är objektivt felaktigt).
Vitryssland försöker att balansera mellan att upprätthålla goda kontakter med EU, samtidigt som landet är en del av den Euroasiska tullunionen (som i praktiken är ett projekt som leds av Ryssland, med dess vision om en Euroasisk union – googla på Aleksandr Dugin om detta projekt! Det är viktigt att vara medveten om att ”Nya Ryssland” är en del av denna vision om en ”Euroasisk union”).
Inte för inte hölls mötet mellan Porosjenko, Putin och OSSE (trepartsgruppen för Ukraina, tydligen även med representanter för ockupanterna, samt representanter för EU) just i Minsk, i samband med det Euroasiska tullunionsmötet (som inkluderar även Kazakstan). Enligt mediauppgifter framkom dock inga omedelbara resultat för att kunna lösa kriget.

Läs mer om detta:
Lukasjenko: Minsk blir en plattform för dialog för kontaktgruppen om Ukraina
”Vitrysslands president betonade att samtalen under mötet med ledarna för tullunionen, Ukraina och EU: s företrädare var komplicerade”

Лукашенко: Минск станет площадкой для диалога контактной группы по Украине
”Президент Белоруссии подчеркнул, что переговоры во время встречи лидеров Таможенного союза, Украины и представителей ЕС были непростыми”

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1401622

Minsk becomes a platform for dialogue of contact group on Ukraine: Lukashenko


http://www.focus-fen.net/news/2014/08/26/346741/minsk-becomes-a-platform-for-dialogue-of-contact-group-on-ukraine-lukashenko.html

Lukasjenko kritiserade Janukovitj fega flykt från Ukraina
Лукашенко раскритиковал трусливый побег Януковича из Украины
http://worldpress.com.ua/policy/1014234-lukashenko-raskritikoval-truslivyj-pobeg-yanukovicha-iz-ukrainy.html

 

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Tydligt mönster när det gäller Rysslands destabilisering av Ukraina

Så här skrivs – på sidan 20 – i den italienska polisrapporten ”Mafia Ucraina” – daterad 7-8 oktober 1998 – om Gennadij Truchanov (på ukrainska: Hennadij Trukhanov), nyvald borgmästare i Odessa, Ukraina, vilken i ukrainsk media påstås vara agent för Ryska Federationen: ”Gena is one of the leaders of the criminal organizations settled in Italy. He is resident of Italy. He is a friend of TCHERNJAK and has frequent contacts with Sanja ANGUERT. In the course of their phone conversations they talk about the political developments in Odessa. The phone converations revealed that TRUKHANOV is the owner of one of the so-called ”security firms”. //

I ukrainska media förekommer uppgifter om att Gennadij Truchanov/Геннадий Труханов, ledamot i ukrainska parlamentet (radan – för Regionernas parti) och nyvald guvernör i den ukrainska staden Odessa, även är en agent för Ryska Federationen.

Kortfattat är denne Truchanov delägare i investeringsgruppen ”Rost”, i vilken han bland annat samarbetar med Aleksandr Zjukov/Александр Жуков, rysk medborgare. Denna finansgrupp (och båda dessa personer) är även kopplade till den så kallade Euroterminalen – en containerterminal (som är belägen i det skattebefriade området i hamnen i Odessa). Enligt organisationen OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) är ledningen för denna Euroterminal kopplade till kriminella aktiviteter (det var även Janukovitj, Ukrainas expresident, som låg bakom skapandet av denna containerterminal, enligt OCCRP).

Denne Truchanov finns redan med på den italienska polisens register med koppling till den kriminella gruppen ”den odessiska oljemaffian/Odesa Oil Mafia”.

I detta enkla schema framgår hur kopplingen till Putin/Kreml ser ut (verkligheten är ju ofta betydligt mer komplicerad/intrikat än vad t.ex. denna koppling anger; viktigt dock är att inse att de verkliga maktstrukturerna ofta utgörs just av dessa personliga kopplingarna, som i sin tur skapar nätverk och informella maktstrukturer – där den reella makten emanerar: (översättning) ”Här har ni en tydlig koppling Truchanov med Kreml Truhanov – Zjukov – Abramovitj – Putin”.
(Original): ”Вот вам и явная связь Труханова с Кремлем: Труханов – Жуков – Абрамович – Путин.”

Citat ur ”Operators Of Cargo Terminal Raise Questions”:

”Another person mentioned in the Italian file in (ska vara is. O.J.) Gennady Trukhanov, now the head of the regional faction of the pro-government Party of Regions. In October of last year, Trukhanov was elected to the Ukrainian parliament in a local single-mandate district with more than 60 percent of the vote. He admitted to being Angert’s friend in an interview with Vlast Deneg weekly in September 2011, adding that one of his firms provided security services for Angert. The article noted that whenever Angert comes to Ukraine, “his friend Trukhanov” always meets him at the airport.
The Italian police report says Trukhanov operated out of Rome and Belgium and was considered by Belgian police to be Minin’s bodyguard. German police confirmed that this is the same person.
Nowadays, however, Trukhanov is more interested in the construction business. His group of companies Rost has received multimillion dollar state procurement contracts for road construction and infrastructure developments in Odesa and Kyiv.”

Mönstret när det gäller Rysslands destabilisering av Ukraina blir därmed tydligare:
På Krim (även innan annekteringen) samarbetar Ryssland med Sergej Aksjonov/Сергей Аксенов – med kriminellt förflutet (kallades för ”Goblin/гоблин” i sitt kriminella ”förflutna”). Bland de proryska/ryska ockupanterna inom ”Nyryssland/НовоРоссия” samarbetar Ryssland bland annat med (om inte annat ger ideologiskt understöd till) Pavel Gubarev/Павел Губарев (självutnämnd till ”Folkets guvernör i Donetsk”), som tidigare var fängslad för brott mot den ukrainska staten men släpptes fri vid en fångutväxling och Vjatjeslav Ponomarev/Вячеслав Пономарев, självutnämnd till ”Folkets borgmästare” i Slavjansk (men av en representant för en medveten rysk vänster kallad för ”bandit”, med ett kriminellt förflutet, vilket enligt denne går att belägga).

Nu har det kommit uppgifter i media om interna motsättningar inom de proryska/ryska ockupanterna på ukrainskt territorium, vilket har lett till att Vjatjeslav Ponomarev (tidigare självutnämnd ”Folkets borgmästare” i Slavjansk), nu avskedats och arresterats, enligt ett beslut av ”Folkrepubliken Donetsks” försvarsminister Igor Strelkov,  men ”mest troligt” GRU-officerare i den Ryske Federationen:

Donetsk Republic head does not confirm arrest of Sloviansk mayor
http://en.itar-tass.com/world/735861

Läs mer om detta i nedanstående länkar:

Regionernas partis gangstergäng eller affärer på karpatiskt sätt: Knappt läskunnig guvernör ger fria händer till den internationella maffian
БАНДИТСКИЕ ОРБИТЫ ПАРТИИ РЕГИОНОВ ИЛИ БИЗНЕС ПО – ЗАКАРПАТСКИ: МАЛОГРАМОТНЫЙ ГУБЕРНАТОР РАЗВЯЗАЛ РУКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МАФИИ

http://politikym.net/gryppirovka_partii_regionov/tryhanova_zasvetil_moskal.htm

Gennadij Truchanov, Kremls agent. Infographics
Кремлевский агент Геннадий Труханов. Инфографика

http://politica-ua.com/kremlevskij-agent-gennadij-truxanov-infografika/

Truchanov, Gennadij Leonidovitj
Труханов, Геннадий Леонидович

http://ru.wikipedia.org/wiki/Труханов,_Геннадий_Леонидович

Operators Of Cargo Terminal Raise Questions

https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/customs/1846-operators-of-cargo-terminal-raise-questions

Port of Odessa – Dry port
http://www.port.odessa.ua/…/en/partners/dry-port/dry-port

Via denna länk går det att ladda ner den italienska rapporten om ”Odessas oljemaffia” i vilken denne Gennadij Truchanov/Геннадий Труханов nämns:

Mafia Ukraina
https://reportingproject.net/…/Ukrainian_Mafia_Report.pdf

Officiell hemsida för Odessas borgmästare:
http://www.odessa.ua/en/mayor/

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp, Underrättelsetjänster | Leave a comment

Strävan mot ett ryskt Euroasiskt imperium – och ett återupprättande av Sovjetunionens socialimperialism

När det gäller kriget i Ukraina och den Ryska Federationens inblandning – vilken knappast någon förnuftig person numera kan ifrågasätta – så jämställer jag den med den socialimperialistiska politik som fördes under t.ex.Brezjnevs ledarskap i Sovjetunionen (kulminerade med invasionen i Afghanistan 27 december 1979), med strävan mot ett Euroasiskt (direkt transkriberat från ryskan, men på svenska kanske det är bättre att skriva Euroasiatiskt) imperium som – det tycks – blir allt mer bestämmande för de ryska makthavarna och dess ideologer (alltså de teoretiska konstruktörerna av denna politik).
Enligt denna ideologi är det geopolitiska syftet, att verka som en motvikt mot USAs, Natos och EUs imperialistiska strävanden – vars rättfärdigande vid en hastig anblick tycks riktigt.

Men att utgå från denna bipolära världsordning är, enligt min uppfattning, att utgå från ett ”Imperialistiskt synsätt”; det är de imperialistiska ländernas världsuppfattning, som då blir bestämmande för analysen och inte en ”anti-imperialistisk”.

Att utgå från den bipolära världsordningen i analysen av kriget i Ukraina anser jag leder fel. I stället handlar det om ett ”regionalt krig”, vilket i första hand måste ha som utgångspunkt, att den ryska destabiliseringen/inblandningen strider mot FN:s stadgar.

Det är inte Ukraina (och dess numera – efter valet av ny president efter den korrupte och landsflyktige Janukovitjs landsflykt – helt legitima statsledning) som utövar aggression gentemot den Ryska Federationen.

Det är – enligt min mening – strävan efter ett nytt ryskt imperium (med förnyad glans) som även kommer till uttryck i aggressionen mot Ukraina. I denna politiska/ekonomiska strävan tas ingen hänsyn till FN:s stadgar (trots att Putin – i sitt brev, offentliggjort i New York Times – betonade vikten av att följa FN:s stadgans aggressionsförbud).

Saxat ur Putins öppna brev:
”The law is still the law, and we must follow it whether we like it or not. Under current international law, force is permitted only in self-defense or by the decision of the Security Council. Anything else is unacceptable under the United Nations Charter and would constitute an act of aggression.”

Självklart borde det vara lika viktigt för en svensk vänster – som håller på principerna om folkrätt och varje lands rätt att försvara sin territoriella integritet, suveränitet och självständighet – att ställa sig på t.ex. Nikolaj Volynkos (han är ordförande för Gruvarbetarnas oberoende fackförening i regionen Donbas) sida, för ett enat Ukraina.

Läs mer:

A Plea for Caution From Russia
What Putin Has to Say to Americans About Syria

http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?_r=0

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp, Underrättelsetjänster | Leave a comment