Monthly Archives: april 2012

Okunnig reporter i SR:s Studio Ett om CIA-flygplan som landat i Sverige

Susanne Palme, EU-reporter för Studio Ett, Sveriges Radio, medgav sin okunnighet i sin rapportering den 27 mars i år om den hearing, som hölls i Europaparlamentet, angående Europas inblandning i hemliga CIA-flyg. Nya fakta om Europas inblandning i hemliga CIA-flyg … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen | Leave a comment

Jack London – Järnhälen

(Delvis omarbetad. O.J.) Jag har i ett tidigare blogginlägg: Offentliga lögnen inte ny citerat ur Jack Londons roman Järnhälen. Nu ska jag i korthet redogöra för innehållet i denna utmärkta skrift. Det som skildras i Jack Londons roman Järnhälen och … Continue reading

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | 1 Comment

William Morris – Nytt från en ny värld eller En epok av vila

Kan ni föreställa er att ni lever i ett samhälle där till exempel alla bruksföremål som behövs för det dagliga livet finns tillgängliga, utan att de måste tillhandahållas utan pengar, eller andra bytesmedel? Själva tanken förefaller helt absurd i vårt … Continue reading

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | Leave a comment

Ballad of German Khaled El-Masri (updated)

Updated: 120907 The land in the west sure like to rule other nations, with bombs and other WMDs it need no invitations, at sea, in the air and on the land, – the U.S. are trying to steer with an … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | 1 Comment

Fallujah, a Lost Generation?

Det går att se den utmärkta franska dokumentären (engelsk titel):  Fallujah: A Lost Generation?  (svensk titeln: Arvet efter Falluja) som tidigare visats på SVT, via denna länk: http://vimeo.com/38175279 En viktig film som bör ses av varje självständigt tänkande människa (som … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Balladen om tysken Khaled El-Masri

Landet i väster vill gärna styra hela planeten med bomber och granater invaderas land efter land På marken, på havet och i luften – försöker USA styra med järnhård hand. Det kallas för kamp mot terrorister men är egentligen en … Continue reading

Posted in Bibliotek och litteratur, Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Research on the planes used by the CIA

En bra sammanställning – dock med ett par invändningar – av CIA-flygplanens trafik under åren 2001-2006. Dokumentet kan laddas ner via denna länk: http://cryptocomb.org/CIA%20Planes.pdf: När det gäller de plan som jag tidigare redogjort för (http://www.kiruna-nytt.nu/a/oj110712.html) återfinns de flesta i dokumentet: … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen | Leave a comment

Förväxling mellan Örebro och Bagdad?

Sedan år 2006 har det florerat uppgifter i bl.a. spanska El Pais: http://elpais.com/diario/2006/04/05/espana/1144188019_850215.html#DESPIECE_1 och på nätet (http://frasse.blogspot.se/2006/04/rebro-bagdad.html) och (http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=show_mesg&forum=389&topic_id=2104338&mesg_id=2105886), att ett flygplan (med registreringsbeteckningen N313P), som använts av CIA i det illegala programmet Extraordinary Renditions (extraordinära överlämnanden), den 12 mars … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen | Leave a comment