Utmärkt text om den säregna svenska kulturen

Hanif Bali har skrivit en utmärkt text (Sverigeförnekarna) om det säregna i den svenska kulturen (frågan är i vilket parallelluniversum de bor som förnekar att det finns en svensk kultur formad under sekler – men självklart som för andra kulturella identiteter fått influenser från andra kulturer).

Egentligen är det rätt pinsamt att behöva lyfta fram detta som tydligen inte ens dem som säger sig vara ”vänster” har klart för sig (de känner tydligen inte ens till släktforskning och under vilka villkor som den egna släkten levt och verkat under seklers gång).

Själv har jag bland annat tagit upp hur svenskars (i allmänhet – de som inte har växt upp inom t.ex. den katolska eller den islamska religiösa traditionen i vilka allmosan är en del av trossatserna) syn på tiggeriet (bettleri/allmosan) har formats av bibelläsning – i synnerhet innebörden i andra Thessalonikerbrevet jämfört med innebörden i Matteusevangeliet, den senare med  trossatsen att  det är ”ett Gudi behagligt verk” att hjälpa de fattiga med allmosor. Tyvärr har denna kulturhistoriska (religiösa) bakgrund inte lyfts fram tillräckligt, i synnerhet under den senaste tiden när tiggeriet ökat i landet.

Det är just för att vi i Sverige påverkats av  innebörden i meningen ”Den som inte arbetar ska inte heller äta” har vi också kunnat frigöra oss från att individualisera fattigdomen, som tiggeriet är ett konkret exempel på, och istället se fattigdomen som en social företeelse, som ska undermineras/avskaffas via samhällets insatser (vilket är i samstämmighet med arbetarrörelsens värderingar om ett solidariskt socialistiskt samhälle).

Den som förnekar en svensk nationell kultur befrämjar objektivt sett även imperialismen (i synnerhet kulturimperialismen). Under imperialismens epok (läs gärna Lenins:
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium) är det just nationalstaterna som är ett viktigt försvarsvärn mot de imperialistiska stormakterna (Sverige har till exempel – som Jan Myrdal påpekat – befunnit sig i det geopolitiska spänningsfältet mellan Östmakten, Kontinentmakten och Västmakten och fått lovera mellan dem för att kunna behålla neutraliteten och dess alliansfria ställning).

Hanif Bali:
Sverigeförnekarna

Av Jan Myrdal
Från Skiftställning 19 ”DET ODELBARA ORDET” sid 242…
FRÅGAN OM NEUTRALITETEN

Ola Jordán

 

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


4 − = one

Spam protection by WP Captcha-Free