Walls och Jordáns kandidatuppsats på KPU finns nu tillgänglig för nedladdning

Nu går det att ladda ned Mårten Walls och min godkända kandidatuppsats (examensarbete) i lärarutbildningen KPU som PDF-fil: Jämförelse mellan PISA-undersökningen och nationella prov – en granskning av matematik-resultaten bland elever i årskurs 9 i Sverige.

Uppsatsen är den första studien i vilken resultaten i matematik bland svenska elever i 9:e årskursen i de båda kunskapstesterna PISA och nationella proven har jämförts.

Frågeställningen är: Vilka skillnader och likheter finns mellan vad svenska elever i 9:e årskursen presterat i matematik från 2000 till 2018 när det gäller PISA-undersökningen och nationella prov, utgående från kategorierna kön, socioekonomi och elever med invandrarbakgrund?

Klicka på länken för nedladdning:

Jämförelse mellan PISA-undersökningen och nationella prov – en granskning av matematik-resultaten bland elever i årskurs 9 i Sverige

Ola Jordán

This entry was posted in Bibliotek och litteratur. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


+ two = 6

Spam protection by WP Captcha-Free