Research on the planes used by the CIA

En bra sammanställning – dock med ett par invändningar – av CIA-flygplanens trafik under åren 2001-2006.

Dokumentet kan laddas ner via denna länk: http://cryptocomb.org/CIA%20Planes.pdf:

När det gäller de plan som jag tidigare redogjort för (http://www.kiruna-nytt.nu/a/oj110712.html) återfinns de flesta i dokumentet:

CIA-planet: N129QS finns dock inte med i sammanställningen. Den finns dock med i detta dokument:
http://www.extraordinaryrendition.org/component/docman/doc_download/154-the-list-of-flights-sent-to-the-us-by-the-fco.html
där det framgår att flygplanet landat i Stockholm 24/05/2005

CIA-planet: N168BF finns med i sammanställningen, i vilken det framgår att planet flög från Malmoe (Sweden) till Farnborough (UK) 09/09/2005.

CIA-planet: N50BH finns med i sammanställningen och enligt den ska planet ha flygit till (mellan) dessa platser: Gander (Canada) Stockholm (Sweden) 18/06/2002, Stockholm (Sweden) Orebro (Sweden) 21/06/2002, Orebro (Sweden) Keflavik (Island) 23/06/2002

När det gälller CIA-planet N313P återfinns det också i sammanställningen RESEARCH ON THE PLANES USED BY THE CIA.
Det framgår dock inte att planet skulle ha mellanlandat på Örebro flygplats under mars 2004.
Under mars 2004 uppges planet bland annat ha flygit till (mellan) dessa flygplatser: Misurata (Lybia) Palma De Mallorca (Spain) 09/03/2004, Palma De Mallorca Baghdad (Iraq) 12/03/2004,
Baghdad (Iraq) Kabul (Afghanistan) 12/03/2004, Kabul (Afghanistan) Larnaca (Cyprus) 13/03/2004.

Eftersom denna sammanställning inte är fullständig kan det inte heller uteslutas att fler CIA-flygplan har landat på svenska flygplatser.

Avgörande är att ingen av dessa flygplans redogjorda landningar på svenska flygplatser åren 2002-2005 återfinns i Luftfartsstyrelsens/Luftfartsverkets granskningar (publicerade under december 2005).

Det fordras självklart en ny utredning för att bland annat reda ut varför Guardia Civil i sin rapport (23/3 2005) uppger att N313P  (12/3 2004) landade på Örebro flygplats. Är uppgiften sann eller har det skett en förväxling av ICAO-koden och IATA-koden mellan flygplatserna Örebro och Bagdad?

Ola Jordán

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


1 − = null

Spam protection by WP Captcha-Free