Okunnig reporter i SR:s Studio Ett om CIA-flygplan som landat i Sverige

Susanne Palme, EU-reporter för Studio Ett, Sveriges Radio, medgav sin okunnighet i sin rapportering den 27 mars i år om den hearing, som hölls i Europaparlamentet, angående Europas inblandning i hemliga CIA-flyg.

Nya fakta om Europas inblandning i hemliga CIA-flyg

På en direkt fråga från studiereportern: ”Vi nämnde Sverige här i början. Har det kommit fram nya uppgifter om oss också?” svarade Susanne Palme: ”Nej, inte så vitt jag vet.”

Tyvärr gav hennes rapportering därför lyssnaren det intrycket att det inte framkommit några nya uppgifter om Sveriges inblandning i dessa illegala CIA-flygtransporter, sedan JO i mars 2005 utrett utlämningen från Bromma flygplats – med hjälp av ett CIA-flyg – av egyptierna Ahmed Agiza och Mohammad El Zary till Egyptien, samt Luftfartsstyrelsens och Luftfartsverkets granskning, publicerad i december 2005, av misstänkta CIA-flyg som landat på svenska flygplatser under åren 2002-2005.

Susanne Palme uppgav i programmet – riktigt – att det i Luftfartsstyrelsens och Luftfartsverkets granskning hävdas att några flygplan kopplade till CIA inte skulle ha landat på svenska flygplatser mellan 1 januari 2002 och 17 november 2005.

Men dessa myndigheternas uppgifter stämmer inte. Så här ligger det nämligen till:

Den 23 mars 2005 offentliggjorde Guardia Civil, på Mallorca, Spanien, en rapport i vilken det framgår att ett flygplan (med registreringsbeteckningen N313P) med 13 besättningsmän från CIA, den 12 mars år 2004 landat på Örebro flygplats.

Förutom detta flygplan har det framkommit att ett CIA-flygplan (med registreringsbeteckningen N50BH) i juni år 2002 landat både på Arlanda och Örebro flygplatser. Det finns uppgifter som tyder på att ytterligare CIA-flygplan har landat på svenska flygplatser under den period som Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket var satta att granska.

Kenneth Rasmusson (fri redaktör från Lund) har nu delgett Susanne Palme (för att fylla hennes kunskapslucka) information (som han och jag vid ett flertal tillfällen offentliggjort bland annat på Newsmills nätsidor) dels om dessa CIA-flygplans landningar på bland annat Örebro flygplats, dels att det förelåg jäv i samband med Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverkets granskning:

Jäv när S-regeringen utredde CIA-flygen

Frågan är om Susanne Palme har den journalistiska integriteten att ta fasta på dessa nya uppgifter och rapportera om dem i kommande Studio Ett-program.

Ola Jordán

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


2 × seven =

Spam protection by WP Captcha-Free