Råd till dem som fått fästingburna infektioner

Mina råd till dem som får en fästingburen sjukdom framöver – eller känner  av symptom exempelvis från borrelia, mycoplasma, bartonella, babesia och rickettsia; vissa av dem kan även smittas av andra insekter.

Råden är baserade på mina egna erfarenheter av den offentliga sjukvården och mina kontakter med Försäkringskassan: Diagnostisera dig företrädesvis i Tyskland.

Om du är intresserad av örtmediciner, ta fasta på det Stephen Harrod Buhner skriver (han har ett ”kärnprotokoll” för borrelia och de flesta andra fästingburna infektionerna och även rekommendationer beroende på vilka symptom man har).
Det går utmärkt att beställ dessa mediciner via nätet. Det är så jag har gått tillväga sedan november i fjol.

Sedan dess – när jag insåg att de allmänpraktiserade kvacksalvarnas (som själva kallar sig för läkare – de är utbildade men inte BILDADE) standardmedel – doxycyklin – inte fungerade för mig och kom i kontakt med en expert på ortomolekylär medicin – började jag att kurera mig själv med örtmediciner (har själv sedan slutet av september i fjol utgått från att jag har haft neuroborrelios, alltså obehandlad borrelia).

När jag sedan början av året upptäckte Buhner så har jag kunnat rikta in dessa örtmediciner direkt på de i Tyskland konstaterade infektionerna: Borrelia burgdorferi och mycoplasma pneumoniae (samt via mörkfältsmikroskopi – som typiskt nog inte är tillåtet att använda i offentliga sjukvården – candida och att jag hade för mycket tungmetaller i blodet, samt hade brist på vitala bakterier i tarmsystemet; alla symptom/brister som jag överhuvudtaget inte fått någon diagnos på av dessa svenska kvacksalvare.
Dessa rön via mörkfältsmikroskopin följdes upp med ett avföringsprov som också analyserades grundligt på ett tyskt laboratorium och bekräftade/verifierade mikroskopi-analysen).

Sammantaget kan sägas att jag har blivit vanvårdad (=ingen vård) inom den offentliga sjukvården i Sverige (vilket jag kommer att gå vidare med till patientnämnden och förhoppningsvis även en IVO-utredning) och respektfullt och grundligt undersökt av en naturläkare (och fått analyser gjorda av välrenommerade laboratorier) i Tyskland.

Jag har fortfarande kontakt med denna naturläkare och brevledes förhör mig om de mediciner jag tar enligt hennes bedömning är riktiga – utgående från provtagningarna och analyserna i Tyskland. Jag har även haft brevkontakt med Armin Schwarzbach (som förestår Armin labs i Augsburg) och ytterligare en tysk läkare som är beredda att bekräfta mina testresultat för Försäkringskassan som har stoppat all utbetalning till mig sedan den 14 januari, bland annat med motiveringen att jag inte har borrelia eftersom Elisa-testet var negativt.

Det är på den infantila nivån som de svenska läkarna=kvacksalvarna är och i symbios med inkompetenta tjänstemän på Försäkringskassan är beredda att ruinera och förnedra patienterna. Vansinne är bara förnamnet.

Länk:
Stephen Harrod Buhners sida om borrelia och andra infektioner som kan orsakas av fästingbett:
http://buhnerhealinglyme.com

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Lenin om bekämpandet av storrysk chauvinism

Viktig text om den nationella frågan, i synnerhet när det gäller den storryska chauvinismen, och de skiljda åsikterna i denna fråga mellan Lenin och Stalin (och även mellan Lenin och Luxemburg).
Denna fråga är fortfarande av stor betydelse när det gäller motsättningarna mellan Ukraina och Ryska federationen.
Det bör anmärkas att artikelförfattaren har fel – och Lenin hade rätt – när det gäller distinktionen mellan ett förtryckande lands nationalism och ett förtryckt lands nationalism, som Lenin beskriver på detta sättet:
”A distinction must necessarily be made between the nationalism of an oppressor nation and that of an oppressed nation, the nationalism of a big nation, and that of a small nation.”

Important text regarding the national question, particularly when it comes to the Great Russian chauvinism, and the different opinions on this question between Lenin and Stalin (and also between Lenin and Luxemburg).
This issue is still of great importance in terms of the contradictions between Ukraine and Russian Federation.
It should be noted that the author is wrong – and Lenin was right – when it comes to the distinction between nationalism in a country that oppresses and an oppressed country’s nationalism, which Lenin describes in this way :

”A distinction must necessarily be made between the nationalism of an oppressor nation and that of an oppressed nation, the nationalism of a big nation, and that of a small nation.”

Här ett längre citat ur texten:
Here is a longer quote from the text:
”Lenin was convinced that any future union of proletarian states had to be a voluntary one. This was why the first declarations of the new Soviet power stated that each national territory had the right to determine its own future `up to the point of secession´. Rosa Luxemburg castigated this policy as allowing the local bourgeoisie, with the aid of German imperialist forces, to take over working class territory as in Finland and the Ukraine. This was true enough but it is unlikely that any policy statement actually made much difference since the Bolsheviks were in no position to materially help their working class allies in these areas in 1918. It was only after the collapse of German imperialism that the Russian Civil War could enter, for example the Ukraine. By 1920, at the Ninth Party Congress, Lenin was already warning `Scratch some communists and you will find Great Russian chauvinists.´

With over 70% of the Communist Party membership being of Great Russian origin Lenin was concerned about this, but the worst `Great Russian chauvinists´ were actually from the minority nationalities of the former Tsarist Empire. First amongst these was the Georgian, Stalin, who by virtue of his origins, had been made Commissar for Nationalities following the October Revolution.”

Georgia on His Mind: Lenin’s Final Fight against “Great-Russian Chauvinism”

Källor: I texten ”On the Program of the Party (1915)” uttrycker Lenin sig på följande sätt: ”Scratch some Communists and you will find Great-Russian chauvinists.” och ”In my opinion such a Communist is a Great-Russian chauvinist.”

Här är källhänvisningarna som redovisas i artikeln:

(1) The telegram is in V.I. Lenin Collected Works Volume 35 (Progress Publishers 1966 edition). This was the first time it had appeared in English.

(2) E.H. Carr The Bolshevik Revolution Volume 1 p.352. The delegation included Kautsky, Vandervelde and Ramsey Macdonald. The Menshevik-dominated Government of Jordania had come to power in 1918 via the local soviets but had then entered into a coalition with local bourgeois nationalists. Lenin now seemed to have considered that as the question of proletarian power had been settled it was now possible to re-engage with Menshevism.

(3) Carr, loc cit p.354. This letter does not appear in the English version of Lenin’s Collected Works (Volume 35) but Carr is quoting the original Russian Sochineniya (Vol 26). The English version does have other telegrams to the Military Revolutionary Committee of Georgia, and Ordzhonikidze, which state similar things, such as,

you are instructed…to observe particular respect for the sovereign bodies of Georgia; to display particular attention and caution in regard to the Georgian population.

Vol. 35, p479

(4) Quoted in Roy Medvedev Let History Judge, p71.

(5) And, of course in his lifetime he was to surpass the Tsars. Although he failed to recapture Finland in the Winter War of 1940, he not only re-invaded the Baltic States but after the Second World War established a physical empire over virtually all Eastern Europe. It is not accidental that Putin today makes constant reference to the achievements of Stalin’s Great Patriotic War.

(6) “Autonomisation” was Stalinspeak to criticise those who advocated a true federation in the USSR. Lenin in the document says that the real issue is the nature of the USSR.

(7) All the quotations from this document are taken from Lenin Selected Works, Vol 3, pp 687-692.

(8) For a more incisive analysis of the nature of Stalinism see “Stalinism is Anti-communism” inInternationalist Communist 22. [£3 including postage from our group address]. A corrected version has been published as a pamphlet, Stalin and Stalinism by the Internationalist Workers Group, our US comrades. It is $1 plus postage from PO Box 14173, Madison, WI 53708-0173.”

Ola Jordán

 

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | Leave a comment

Lättfattligt om den fejkade rättegången mot Nadja Savtjenko

I denna text – som jag har översatt – påvisas varför rättegången mot den ukrainske medborgaren, helikopterpiloten i den ukrainska armén – och parlamentsledamoten – Nadja Savtjenko var en fejk och lämnar många frågor obesvarade – till exempel vilka som är skyldiga till de två ryska journalisterna död. Den bör läsas av dem som är det minsta intresserad av skeendet och motsättningarna mellan Ukraina och Ryska federationen. Heder åt Марк Марич/Mark Maritj som har lagt ut texten på sin Fb-sida:

”Jag ska på ett lättfattligt sätt försöka att förklara för dem, som inte har följt Savtjenko-fallet, varför denna process är en katastrof för den ryska rättskipningen.

1. Framförallt eftersom denna process inte är avslutad, men har dolt de skyldiga till journalisternas död. Och skyldiga finns. På vilket sätt kunde journalisterna olagligt korsa gränsen till Ukraina? Varför hade de ingen ukrainsk ackreditering? Hur var de i stånd att dyka upp på en plats bombarderad av tunga granatkastare? Varför hade de ingen hjälmar eller västar med påskrift att de var från ”media”?
Inget svar, och nu kommer ingen att leta mer efter detta – enligt undersökningen har en konstaterats `skyldig´.

2. Själva processen är en parodi på rättskipning. Kom ihåg att en undersökning är till för att finna objektiva bevis på en människas skuld. I stället har undersökningen hävdat att det fanns en teoretisk möjlighet att Savtjenko hade bidragit till journalisternas död. Varje karl kan på samma sätt bli anklagad för våldtäkt – den teoretiska möjlighet finns. Det verkar som om domaren aldrig hade hört talas om oskuldspresumtionen.

3. Vi kan titta närmare på blott en episod

Enligt åtalet justerade Savtjenko eldgivningen från ett 35-meter högt torn. Det nedre trappsteget till tornet befinner sig på en höjd av 6,8 meter – en skyddsåtgärd. Enligt åtalet klättrade Savtjenko själv – med en skadeskjuten hand – upp till detta torn med en kikare, en walkie-talkie och en pistol.
Hur? Hon kunde ha haft med sig en egen stege.

Vidare påstås att Savtjenko, från ett avstånd på tre kilometer justerade artillerielden, inte utifrån separatisternas skjutposition, utan bredvid där journalister var belägna, som till utseendet inte är annorlunda än andra människor.
Varför? Utav hat mot ryssar.

Samtidigt, att döma av telefonräkningen, befann hon sig redan en halvtimme innan eldgivningen i fångenskap i Lugansk. Dessutom bekräftas detta av ett vittnesmål från den milisman, som var biträdande befälhavare för bataljon som fångade Savtjenko.
Hur förklarar man detta i undersökningen? Inte på något sätt – dessa uppgifter är helt enkelt inte kopplade till fallet

och så är det på alla punkter

P.S.
Och speciellt för dem som tror att Savtjenko fortfarande förtjänar straff, till och med även om undersökningen inte har visat hennes skuld. I morgon kan ni dömas för ett mord ni inte har begått. Och alla era bevis på oskuld kommer helt enkelt inte att övervägas av domstolen. Men i teorin kunde ju ni ha dödat?
Skyldig. 22 år gammal. Tänk på det – vill ni ha en sådan rättskipning för ert land.
Låt mig påminna er, förresten, att Breivik för bevisade mord på 77 personer fick 21 år.

Här är originaltexten:
”Попробую на пальцах объяснить тем, кто не следил за делом Савченко, почему этот процесс – катастрофа для российского правосудия.
1. Прежде всего потому, что этот процесс не установил, а скрыл виновных в гибели журналистов. А виновные есть. Каким образом журналисты незаконно пересекли границу с Украиной? Почему у них не было украинской аккредитации? Как они оказались на обстреливаемой позиции тяжелых минометов? Почему у них не было ни касок, ни бронежилетов, ни надписей «пресса»?
Нет ответов, а теперь их и никто искать не будет – следствие установило «виновного».
2. Сам процесс – это пародия на правосудие. Напомню, что задачей следствия является доказательство вины человека. Вместо этого следователи доказывали, что у Савченко была теоретическая возможность способствовать гибели журналистов. Любого мужчину можно таким же образом обвинить в изнасиловании – у него же была теоретическая возможность. Такое впечатление, что судьи никогда не слышали о презумпции невиновности.
3. Рассмотрим только один эпизод
По версии обвинения, Савченко корректировала огонь с этой 35-метровой вышки. Нижняя ступень лестницы на вышку находится на высоте 6,8 метра – это антивандальная мера. По версии обвинения, на эту вышку Савченко забралась одна – с простреленной рукой, биноклем, рацией, автоматом.
Как? А у нее могла быть с собой лестница.
Далее, якобы, с расстояния в три километра Савченко корректировала огонь артиллерии не по огневой позиции сепаратистов, а по стоящим рядом журналистам, которые по внешнему виду никак не отличались от других людей.
Зачем? А из ненависти к россиянам
При этом, судя по телефонному биллингу, за полтора часа до начала обстрела она уже находилась в плену в Луганске. Более того, это подтверждается и показаниями боевика, который был помощником командира батальона, который захватил Савченко
Как это объясняет следствие? А никак – эти данные просто не приобщены к делу
и так по всем пунктам
p.s.
И специально для тех, кто считает, что Савченко все равно заслужила наказание, даже если следствие не доказало ее вины. Завтра вас могут осудить за убийство, которого вы не совершали. А все ваши доказательства невиновности суд просто не станет рассматривать. Но ведь теоретически вы могли убить?
Виновны. 22 года. Подумайте об этом – хотите вы такое правосудие для своей страны.
Напомню, кстати, что Брейвик за доказанное убийство 77 человек получил 21 год

Lär mer om rättegången mot Nadja Savtjenko:
Nadiya Savchenko is Innocent, and Here’s the Proof

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp, Underrättelsetjänster | Leave a comment

Stora brister bland läkare att diagnostisera och bota neuroborrelios

Jag tillhör dem som av läkare på både vårdcentral och närsjukhus inte har fått diagnosen neuroborrelios och bartonella, så kallade fästingburna sjukdomar, detta trots att jag uppvisar flera av de vanligaste symtomen, t.ex. borreliaartrit, det vill säga värk och stelhet i hand- och fotleder.

Detta har inneburit ett onödigt lidande och tidsödande arbete för att själv kunna hitta rätt medicinering och få hjälp av experter på dessa sjukdomar.

Mina erfarenheter visar tyvärr också på de brister och tillkortakommanden som präglar den så kallade skolmedicinen när det gäller denna typ av sjukdomar, trots den omfattande informationen som ges på de offentliga sjukvårdsinrättningarna om t.ex. borrelia.

De läkare som jag träffat har endast ordinerat antibiotika (bland annat flera kurer med Doxycyklin), men denna antibiotika har inte kunnat bota sjukdomarna och de av borrelian och bartonellan framkallade inflammatoriska symptomen och påverkan på nervsystemet.

Förutom att läkarna inte lyckats ställa rätt diagnos (det är allmänt känt att varken blodprov eller ryggmärgsprov med 100 procents säkerhet kan fastslå att patienter drabbats av dessa sjukdomar, vilket jag också erfarit) har de också visat en misstänksamhet mot att symptomen inte har med neuroborreliosen/bartonellan att göra; det handlar, förutom värk och stelhet i hand- och fotleder, även känselbortfall i framförallt händer, fötter och ansikte samt synrubbningar och ljudöverkänslighet. Dessutom hjärtklappning, trötthetsanfall och koncentrationssvårigheter.

Dessa läkare har uttalat att symptomen kan ha framkallats av t.ex. stress, utan att gå djupare in i sjukdomsförloppet eller ta fasta på den kunskap som finns om dessa sjukdomar bland ledande forskare i t.ex. USA, bland andra Stephen Buhner ( http://buhnerhealinglyme.com/ ).

Eftersom jag inte har fått den hjälp av den offentliga sjukvården som jag kunde förväntat mig, har jag istället vänt mig till den så kallade alternativa medicinen; till exempel kunniga inom ortomolekylär- och örtmedicin, vars inställning är att stärka patientens eget immunförsvar med exempelvis probiotika, istället för att ge antibiotika.

För att råda bot på dessa brister och för att undvika onödigt lidande bland dem som drabbas av dessa sjukdomar så borde socialstyrelsen (och läkemedelsverket) förorda att även läkare inom den offentliga sjukvården får möjlighet att ordinera de läkemedel som jag själv – med hjälp av experter inom den alternativa medicinen – fått beställa (många av dem går inte att få tag på i Sverige) och ta ansvar för rätt dosering med mera.

När det gäller neuroborrelios och bartonella är min erfarenhet att bland andra parkslide (Fallopia japanica), kardvädd (Dipsacus sylvestris), samento och cat claw (Uncaria tomentosa) är de mest effektiva medlen, alltså örtmedicin som läkare inom den offentliga sjukvården inte kan/får ordinera.

Ola Jordán

Fotnot: Denna text – med smärre ändringar (och att ett fel har smugit sig in i den texten: istället för tistelrot ska det vara kardvädd , vilket jag har rättat i denna nätversion) – har publicerats i Miljömagasinet (nr 5 – 5 februari 2016).

Se även:
Utred alternativa läkemedel och behandlingsmetoder

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Healing Lyme Disease Coinfections – en bok som analyserar örtmedicinens fördelar

Healing Lyme Disease Coinfections, skriven av Stephen Harrod Buhner, är en utmärkt bok inte endast för dem som är intresserade av vilka örtmediciner som används för att bota borrelia/neuroborrelios och andra infektioner som bartonella (bland andra fästingburna sjukdomar).
Den ger även goda råd när det gäller vilka typer av örtmediciner som är bra mot t.ex. artrit, orsakad av inflammation i leder.

Stephen Buhner skriver t.ex. att örten Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum) har använts i Kina och Japan i över 2000 år, men att den i stort sett varit okänd i väst fram till nyligen. (s.217).

Detta mönster går igen när det gäller den så kallade västerländska skolmedicinens arrogans (som bottnar i kolonialism/rasism – grundläggande i Eurocentrismen) i det att denna skolmedicin självpåtaget har definierat vad som är ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – vilket självklart är nys.

Detta synsätt bortdefinierar/undervärderar den traditionella folkliga medicinen (med tusenåriga traditioner med botgörande egenskaper; inte endast i Asien utan t.ex. i alla tropiska områden) som är ursprunget även till den så kallade skolmedicinen. Detta utgör fortfarande en hämsko på till exempel den offentliga sjukvården i Sverige.

En länk till Adlibris näthandel för dem som är intresserad att inhandla boken Healing Lyme Disease Coinfections :

http://www.adlibris.com/se/bok/healing-lyme-disease-coinfections-9781620550083

Här är länken till Stephen Harrod Buhners hemsida om att läka borrelia och andra infektioner som härrör bland annat från fästingbett:

http://buhnerhealinglyme.com/

Ola Jordán

Posted in Bibliotek och litteratur, Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

The Truman show – en av de viktigaste filmerna under de senaste decennierna

The Truman show (regisserad av Peter Weir efter Andrew Niccols manus) är i flera avseenden en av de viktigaste filmerna som producerats av mainstreambolag i USA (Paramount Pictures och Scott Rudin Productions) under de senaste decennierna.

Inte endast för att den tydliggör hur media cyniskt utnyttjar övervakningssamhället som en del i underhållningsindustrin ( i Sverige t.ex. representerad av ”Big brother”, ”Paradise Hotel” och liknande dokusåpor). Lika intressant är dock att filmen i verklig mening visar medelklassens (och i välmående – framförallt ”västerländska” – samhällen arbetararistokratins) torftiga – och vegeterande – liv (den som officiellt beskrivs som ”the American Dream”) och då flyttas fokuset från Truman till dem som tillbringar timmar framför tvn och följer denne Trumans liv – inte endast styrt av ”Christof” utan även utformat efter företagens intressen som placerar sina produkter i dokusåpan.

Den scenografi som Truman lever i är stort sett utformad som en småstadsidyll i USA (den som är intresserad av detta bör även reflektera över hur Kanal 5 i Sverige presenterar sig innan ett program visas – där 5:an utformas i stort sett med samma scenografi som i The Truman Show) – vilket gör filmen realistisk och samtidigt avslöjande. Intressant är att samma sociala strukturer existerar i medelklasssamhällen i Sverige, eller i vilket ”välmående och vegeterande” samhälle som helst över planeten.

Via länken går det att se filmen:

The Truman show

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Rekommenderas – Ivor Thord-Grays bok Gringo bland rebeller : En svensk i Mexico 1913-1914

Den som är intresserad av militära strategier (t.ex. gerillakrigföring m.m,) bör läsa den svenskfödde Ivor Thord-Grays (född år 1878 och uppväxt i Stockholm som Thord Ivar Hallström. Avliden i Miami, USA, 1964) självbiografiska skildring – Gringo bland rebeller – om mexikanska revolutionen.

Gray tillhör förmodligen de svenskar som deltagit i flest strider runt om i världen och fört befäl under flest flaggor, bl.a. utsedd till överste och stabschef i Mexiko, generalmajor i USA och Ryssland.

Under den mexikanska revolutionen utbildade Gray bl.a. lantbefolkningen och indianerna med syftet att ge dem grundläggande kunskaper om krigsföring – även så att de kunde föra befäl.

Gray hade dessförinnan bland annat deltagit på Storbritanniens (brittiska imperiet) sida under Boerkriget.

Thord-Gray skriver utmärkt – helt i klass med t.ex. Jack London. Med sin breda militära bakgrund (framförallt inom kavalleriet) ger han ingående beskrivningar av striderna som han utkämpat på rebellernas sida.

Boken finns att låna via Libris:

Gringo bland rebeller : En svensk i Mexico 1913-1914

Ola Jordán

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | Leave a comment

Utred alternativa läkemedel och behandlingsmetoder

Nedanstående artikel har publicerats i Miljömagasinet (Nr 43, 23 oktober 2015). Tyvärr har redaktören disponerat om texten på vissa ställen och även ändrat ordalydelsen på en central punkt, utan att kontakta mig som författare av texten.

I  den av MM redigerade/omarbetade texten står det: ”Med tanke på att det finns vetskap om alternativa behandlingsmetoder som anhöriga till patienter själva måste ta ansvar för, vore det rimligt att till exempel Socialstyrelsen och Läkemedelsverket som ansvariga myndigheter för sjukvården och hanteringen av läkemedel utreder i vilken omfattning dessa kan användas” (min kursivering).

I min originaltext – se nedan – har jag dock skrivit följande (med en helt annan innebörd):

”/…/ vore det rimligt att till exempel socialstyrelsen och läkemedelsverket – som ansvariga myndigheter för  sjukvården och hanteringen av läkemedel – dels utreder i vilken omfattning dessa används, dels utvärderar i vilken utsträckning de har kunnat hjälpa till exempel de patienter som förklarats som medicinskt slutbehandlade.” (min kursivering).

Poängen är att socialstyrelsen och läkemedelsverket ska utreda omfattningen av dessa  alternativa läkemedel, inte vilka medel som dessa myndigheter anses kan användas. Det kommer ju i ett senare skede när en utvärdering har gjorts vilken utsträckning de har kunnat hjälpa till exempel de patienter som förklarats som medicinskt slutbehandlade.

Det länder dock Miljömagasinet till heder att de publicerade min artikel, som tidigare refuserats av både Aftonbladets och Göteborgs-Postens debattsidor.

—————————————————————————————————————————-

Under våren och sommaren har jag fått erfara de brister som finns inom sjukvården både när det gäller det ansvar som påläggs den anhörige (anhörigvården omfattar mer eller mindre drygt en miljon personer i Sverige, enligt cancerkompisar.se) och avogsamheten som finns mot alternativa behandlingsmetoder.

Det hela tog sin början i maj när min mamma, vid den tiden en 85-årig – i stort sett – vital kvinna, tillsammans med familjen fick besked att hon hade en obotlig cancer och var, som uttrycket lyder, medicinskt slutbehandlad. Naturligtvis ett chockartat besked både för henne och hennes närmaste.

Hon hade åkt akut till sjukhuset för andningssvårigheter och vid en kontraströntgen framkom också att hon hade cancer med metastaser i flera organ.

En vecka senare gav den ansvarige läkaren beskedet att cancern var obotlig och att hon mest troligt endast hade några månader kvar att leva. Att på kirurgisk väg, eller att med cellgifter, behandla sjukdomen var inte på tal. Läkaren menade att cellgiftsbehandling endast skulle ha utfärdats av dem som ”vill döva sitt dåliga
samvete”.

Med detta krassa uttalande blev både min mamma och vi anhöriga lämnade. Det fanns alltså inget hopp och hon placerades i en grupp för palliativ vård i livets slutskede.

I slutet på maj hade jag dock på nätet hittat uppgifter om en kinesisk sommarmalört (Artemisia Annua. För övrigt samma växt som Tu Youyou  i år får dela Nobelpriset i fysiologi eller medicin tack vare upptäckten att den är verksam mot malaria) som enligt en artikel kunde döda tusentals cancerceller endast efter en behandling. Det var början till ett intensivt googlande för att få så mycket kunskap som möjligt om detta läkemedel och dess semisyntetiska derivat, bland annat artemisinin och artesunate. Efter att jag brevledes frågat Dr. Henry Lai, professor vid University of Washington, Seattle, USA och världsledande när det gäller dessa läkemedels effekter mot cancerceller, om det vore idé att pröva detta på min mamma gav han beskedet ”I would give artemisinin a try”.

Trots min vetskap om den offentliga sjukvårdens avogsamhet gentemot alternativa behandlingsmetoder ville jag meddela den ansvarige överläkaren att jag – i samråd med min mamma – skulle påbörja denna behandling. Dels med en förhoppning om att jag kunde få något gensvar från ansvarig läkarpersonal. Dels ville jag veta om det kunde inverka negativt på den medicin som hon blev ordinerad. Tyvärr fick jag ingen kontakt med överläkaren och min mamma träffade heller ingen läkare under de sista månader hon levde.

Jag fick alltså som anhörig själv ikläda mig rollen som ”ansvarig” för detta läkemedel.

Utgående från mina egna erfarenheter och kunskaper om Artemisia Annua som ett alternativt läkemedel mot cancer (vilket används i många länder i Asien samt i bland annat Tyskland och USA, där det sedan mer än 20 år bedrivits forskning om denna medicin), och vetskapen om att det finns andra alternativa behandlingsmetoder som anhöriga till patienter själva måste ta ansvar för, vore det rimligt att till exempel socialstyrelsen och läkemedelsverket – som ansvariga myndigheter för sjukvården och hanteringen av läkemedel – dels utreder
i vilken omfattning dessa används, dels utvärderar i vilken utsträckning de har kunnat hjälpa till exempel de patienter som förklarats som medicinskt slutbehandlade.

Det gagnar varken patienterna, de anhöriga och inte heller de ansvariga inom sjukvården att inte beakta de alternativa behandlingsmetoder som i flera fall har visat sig effektiva mot exempelvis cancer.

Ola Jordán

 

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Utmärkt text om den säregna svenska kulturen

Hanif Bali har skrivit en utmärkt text (Sverigeförnekarna) om det säregna i den svenska kulturen (frågan är i vilket parallelluniversum de bor som förnekar att det finns en svensk kultur formad under sekler – men självklart som för andra kulturella identiteter fått influenser från andra kulturer).

Egentligen är det rätt pinsamt att behöva lyfta fram detta som tydligen inte ens dem som säger sig vara ”vänster” har klart för sig (de känner tydligen inte ens till släktforskning och under vilka villkor som den egna släkten levt och verkat under seklers gång).

Själv har jag bland annat tagit upp hur svenskars (i allmänhet – de som inte har växt upp inom t.ex. den katolska eller den islamska religiösa traditionen i vilka allmosan är en del av trossatserna) syn på tiggeriet (bettleri/allmosan) har formats av bibelläsning – i synnerhet innebörden i andra Thessalonikerbrevet jämfört med innebörden i Matteusevangeliet, den senare med  trossatsen att  det är ”ett Gudi behagligt verk” att hjälpa de fattiga med allmosor. Tyvärr har denna kulturhistoriska (religiösa) bakgrund inte lyfts fram tillräckligt, i synnerhet under den senaste tiden när tiggeriet ökat i landet.

Det är just för att vi i Sverige påverkats av  innebörden i meningen ”Den som inte arbetar ska inte heller äta” har vi också kunnat frigöra oss från att individualisera fattigdomen, som tiggeriet är ett konkret exempel på, och istället se fattigdomen som en social företeelse, som ska undermineras/avskaffas via samhällets insatser (vilket är i samstämmighet med arbetarrörelsens värderingar om ett solidariskt socialistiskt samhälle).

Den som förnekar en svensk nationell kultur befrämjar objektivt sett även imperialismen (i synnerhet kulturimperialismen). Under imperialismens epok (läs gärna Lenins:
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium) är det just nationalstaterna som är ett viktigt försvarsvärn mot de imperialistiska stormakterna (Sverige har till exempel – som Jan Myrdal påpekat – befunnit sig i det geopolitiska spänningsfältet mellan Östmakten, Kontinentmakten och Västmakten och fått lovera mellan dem för att kunna behålla neutraliteten och dess alliansfria ställning).

Hanif Bali:
Sverigeförnekarna

Av Jan Myrdal
Från Skiftställning 19 ”DET ODELBARA ORDET” sid 242…
FRÅGAN OM NEUTRALITETEN

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Klargörande angående tiggeriet

Det råder en tydlig förvirring när det gäller frågan hur folket ser på dem som utövar tiggeri (och vars acceptans nu verkar bli mer utbredd även bland många som påstår att de värnar om arbetarrörelsens värderingar).

En av grundparollerna inom arbetarrörelsen har varit: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.  Men – hårddraget – tycks den nu av en flumvänster ha fått denna betydelse: ”Åt var och en en egen plats att tigga”.

Först och främst att utländska medborgare från första dagen i Sverige skulle få samma rättigheter som medborgarna i Sverige faller på sin egen orimlighet.
Huvudansvaret för utländska medborgare ligger på det landets ambassad/konsulat som personen i fråga kommer ifrån. Detsamma gäller för svenska medborgare som befinner sig i utlandet.

Av detta dokument: http://skl.se/…/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU… framgår att: ”För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning, studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning eller enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men ha en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. EU-rätten kan inte åberopas i samband med missbruk eller bedrägeri, ett s.k. svart arbete kan därför inte ligga till grund för uppehållsrätt. Rätten till fri rörlighet har på senare år använts av de nyaste medlemmarnas, Bulgarien och Rumänien, medborgare. De som har kommit hit tycks inte ha haft som huvudsyfte att söka arbete alternativt ha en verklig möjlighet att få ett arbete, utan försörjer sig genom att tigga. Det innebär att deras rätt att uppehålla sig i Sverige sträcker sig till högst tre månader. /…/ Personer som inte har för avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt försörjningsstöd, men har rätt till akuta insatser om behov
uppstår och personen vänder sig till socialtjänsten i vistelsekommunen. Kommunen är skyldig att lämna bistånd om en person ansöker om bistånd och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För att kontrollera om behovet kan tillgodoses på annat sätt i här aktuella fall, kan en första åtgärd vara att efterhöra med aktuell ambassad om ambassaden har möjlighet att bistå sin medborgare med medel till hemresa. Om ambassaden ger besked om att de kan hjälpa sin medborgare, kan vistelsekommunen bistå med medel för resa till ambassaden i Stockholm, i annat fall kan bistånd lämnas till biljett från vistelsekommunen direkt till hemlandet. Annat bistånd som kan bli aktuellt är pengar till mat eller härbärge. ”

Jag har själv erfarenhet att denna bestämmelse inte följs. Utanför vår närbutik i Lindome har åtminstone en person tiggt sedan ett år (med ett kortare avbrott under sommaren).
Vi i Sverige anser ju i allmänhet tiggeriet – av religiösa och kulturhistoriska skäl – som ett icke socialt acceptabelt beteende (vågar jag påstå, med förbehåll för dem som kommer från kulturer med större acceptans för tiggeriet/bettleriet/allmosan – t.ex de som fostrats i katolskt/muslimskt påverkade samhällen, med utgångspunkt till exempel från Matteusevangeliet i bibeln, till skillnad från det under reformationen mer betonade orden i andra Thessalonikerbrevet: ”Den som inte arbetar ska inte heller äta”), trots att vi kan känna medlidande med den drabbade.
Det är ju bland annat den cyniskt förda nyliberalismen som ökat klassklyftorna och att allt fler fallit/faller ner under fattigdomsgränsen som har varit grundorsaken till det ökade antalet tiggare (till det kommer den ökade andelen personer som emigrerat till Sverige, som försöker försörja sig utan ett arbete).
Under 60- och 70-talen – när jag växte upp i Kiruna – fanns det inga tiggare på gatorna och när det gäller tiggeriet som oacceptabelt socialt beteende beror det t.ex på att vi själva är uppfostrade så – och att vi för över denna värdering i vår fostran på våra egna barn och till och med våra hundar (de flesta låter inte hundarna tigga vid bordet).
Detta sociala beteende grundlades alltså redan för flera århundraden sedan, i och med reformationen (och med framväxten av arbetarrörelsens jämlikhetsideal framstod bettleriet/tiggeriet som än mer oacceptabelt) ; en värdering vilken alltså nu tyvärr är på väg att luckras upp.
Det finns en intressant redogörelse i tidningen Kristianstadsbladet (”Fattigvården i Maglehems socken på 1700-talet”, som går att ladda ner som en PDF-fil via nedanstående länk) angående bakgrunden till uppfattningen om tiggeriet utgående från vad som betonades i bibeln under katolicismen, respektive under/efter reformationen:

http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/115/5471_Fattigvarden_i_Maglehem.pdf

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment