Reflexioner om skeendet i Ukraina

Några reflektioner (baserat i huvudsak på ett dialektiskt tänkande) över skeendet i Ukraina.

Självklart sitter inte militärledningen i USA/Nato (och det militärindustriella komplexet) overksamt och endast konstaterar att de ryska/vitryska invasionsstyrkorna tar över fler delar i Ukraina.
I det geopolitiska spel som pågår, i vilken Putin (och hans klick i Kreml) nu har övertaget, har skapat kaos i världsekonomin, vilket leder till stora ekonomiska förluster för representanterna för de multinationella företagen, även i USA (förutom för folken i många delar av världen).
Putin (stödd av hans klick i Kreml) kan fortsätta avancera på den ukrainska marken, tack vare att USA/Nato har deklarerat att de inte kommer att skicka reguljära trupper till Ukrainas territoriella försvar, utgående från att Putin hotar med att använda kärnvapen. Och slutsatsen som Putin därmed kan göra är att USA/Nato är svagt, eftersom han inte behöver göra några eftergifter varken gentemot Ukraina, eller USA/Nato.
Han kommer att fortsätta denna folkrättstridiga (brottsliga) operation att ”denazifiera” och ”avmilitarisera” Ukraina (utgående från ett tjetjenskt scenario och lägga Ukrainas städer/byar i ruiner). Eftersom Putin kan se att USA/Nato beter sig svagt så är det också rimligt, vid ett totalt övertagande av Ukraina, att även de forna Sovjetrepublikerna kommer att bli nästa mål (företrädesvis de baltiska länderna, med en relativt stor del rysktalande befolkning).
Men när de ekonomiska (och geopolitiska) förlusterna för USA (och övriga Nato-länder) blir (eller bedöms bli) för stora så kommer USA/Nato bli tvunget att svara. Glöm inte att det är endast USA som har använt kärn-/atomvapen mot civila mål (mot Japan).
Mest sannolikt kommer USA/Nato, när det väl beslutar sig för att ingripa, inte att rikta in sig på mål i Ukraina (om strategiska kärnvapen kommer att tas i bruk).

Viktigt i sammanhanget är att Ryska federationen, till skillnad från USA/Nato, har få ”maktcentra”: Moskva och S:t Petersburg (förutom militär-/flottbaser, till exempel på Kola-halvön, som självklart också kommer att bli måltavlor). I sådana fall blir dessa ”maktcentra” mest sannolikt målen för angreppen, med syfte att eliminera i första hand Putin (och hans klick i Kreml). Tror vi får ett svar från USA/Nato redan inom några veckor.

Tydligt är också att Ryska federationen/Ryssland återigen har blivit reaktionens bålverk i Europa. Rekommenderar läsningen av Friedrich EngelsDen Ryska tsarismens utrikespolitik”. Då förstår man Putins agerande bättre:
Ola Jordán
This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


six − 1 =

Spam protection by WP Captcha-Free