Uppsats om statarnas organisering

Här ett nyskrivet förord till den b-uppsats om de svenska statarnas organisering – en fallstudie av Svenska Lantarbetareförbundet avdelning n:o 71 Bärbo med omnejd, som jag år 1984 lade fram på den ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet. Uppsatsen kan gratis laddas ner som en PDF-fil längst ner på sidan.

Förord
Denna b-uppsats (på fortsättningskursen) lade jag år 1984 fram på den ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Vi som studenter fick höra (den exakta ordalydelsen kommer jag inte längre ihåg – men innebörden var otvetydig) att våra godkända uppsatser skulle låsas in i något förvaringsutrymme på institutionen och därmed inte få någon större läsekrets, vilket självklart inte var ett speciellt upplyftande besked, eftersom den möda som var nedlagd på att sammanställa uppsatserna då som mest skulle komma den akademiska världen till godo.
Förutsägelsen kom dock att stämma – åtminstone för min uppsats.
Förutom det inlåsta exemplaret på universitetet och några exemplar av texten som jag har haft förvarade i en låda i ett förråd hemmavid så har jag dock sett att det finns ett läseexemplar tillgängligt på Kungliga biblioteket i Stockholm – förmodligen inte alltför ofta framplockat för läsning (jag fick dock en förfrågan från en hembygdsförening – tror att det var från Stigtomtaortens – ifall de kunde få tillgång till uppsatsen, vilket jag självfallet accepterade. Huruvida uppsatsen har varit till nytta för den hembygdsföreningen har jag dock inte undersökt närmare).
Nåväl, för att sprida denna uppsats utanför den akademiska världen har jag nu skannat in originalsidorna (de författades med en skrivmaskin och då datorerna inte var allmänt spridda på den tiden fick alla ändringar ske med sax och Tipp-Ex) och sedan omvandlat de inskannade bilderna med ett OCR-program till textfiler som jag sedan bearbetat med ett Indesign-program för önskad utformning och sedan sparat texten som en PDF-fil. I samband med denna utformning har jag även gjort en del grammatiska/stilistiska ändringar, samt – för att tydliggöra – några få ändringar med citatstecken (inte citaten i sig). Jag har dock inte gjort några ändringar i de fakta som presenteras i originalet, vilket innebär att det eventuellt kan kvarstå felaktigheter i föreliggande text. Den som vill kan ju jämföra denna text med originaldokumentet (som alltså finns på KB).
En ytterligare anmärkning gällande texten är att jag i denna b-uppsats, vid beskrivningen av jordägaren/jordägarna, i de flesta fall använder uttrycket arbetsgivare. Det uttrycket är inte vetenskapligt korrekt, vilket jag har analyserat i senare texter (se bland annat ”Skillnaden mellan att ge och köpa” i boken En röd tråd 2, ISBN: 978-91-633-6435-8).
En röd tråd 2 kan nås via: http://temp.kiruna-nytt.se/?page_id=51
I senare politisk ekonomiska texter, till exempel vid arbetet med min c-uppsats, på samma institution år 1986, om traktoriseringen inom det svenska jordbruket, har jag konsekvent använt utrycken arbetskraftsköpare/arbetsköpare, för att beskriva relationen mellan den/dem som äger mark (jordägare/jordägarna) och dennes/dess exploatering av sin arbetskraft (arbetaren/arbetarna).
Ola Jordán – Lindome 2013
PDF-fil för gratis nedladdning:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


× six = 12

Spam protection by WP Captcha-Free