Monthly Archives: september 2011

Nils Glaveby till minne

Nils Glaveby avled den 13/7 i år. Han blev 86 år. Förutom en stor förlust för sin familj, släkt (Nils var en morbror till mig) och vänner, så innebär hans bortgång att hans födelsebygd i trakterna av Glava, Arvika, Värmland … Continue reading

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | Leave a comment

”Sverige transitland för CIA:s flygtransporter”

”Det är utmärkt att FiB/K (nr 8/2011) redogjort för ett eventuellt samband mellan Örebro flygplats och CIA:s transporter av vad som kan förmodas vara DU-vapen. Mitt bidrag – som en av undertecknarna av artikeln ”Smugglar Bofors förbjudna vapen?” – var … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen | Leave a comment

Brev om flygplanet N313P till platschefen för Örebro flygplats

Skickat (2011-04-07 19:05) som e-brev till: mikael.smedberg@orebroairport.se. Något svar har jag hittills inte erhållit: ”Hej! Jag skulle vilja få informationer om en Boing 737, med beteckningen N313P (eventuellt N4476S), förmodligen tillhörande Keeler and Tate Management, som ska ha landat på … Continue reading

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen | Leave a comment