Glava i helg och söcken

Ur förordet:

”Det är med glädje som jag, tillsammans med John Johansson och Birgitta Juås, på Glava hembygdsförenings  vägnar, kan presentera en tredje upplaga av denna bok. Vi  har gjort en del smärre korrigeringar och tillägg jämfört med både den första och andra upplagan.

***

Bokens innehåll fokuseras på bildskatten som hembygdsföreningen förfogar över, med fotografier som Larsen & Ödvall, bröderna Källqvist, Rafael Rådberg och andra har efterlämnat.
Det betyder att vi i urvalet av ämnen som behandlas i boken i första hand har valt dem som återges i de mest intressanta fotografierna.
/…/

Ola Jordán”

Peter Olaussons recension av boken i tidskriften ”Näverluren”, 2015. Klicka på bilden för att läsa texten.

Peter Olaussons recension i "Näverluren", 2015

Innehållsförteckning:

Förord                                                                                                                                             4
Kajsa i  Kvarnmyra och fotografisten                                                                                       5
Bilder i Glava – från herrgårdar och kyrkor till porträtt i hemmen                                  6
AK-arbeten – 1920-1930-talen                                                                                                10
Beredskapen – Glava under krigsåren                                                                                   16
Bergsvikens och Hillringsbergs hamnar – portarna mot världen                                    22
Butiker                                                                                                                                          30
Emil Olssons butik i Semnebyn, Viktoria, 30-årsjubilerar sommaren 1941                  39
Familjehögtider                                                                                                                          40
Fordon                                                                                                                                          52
Frikyrkorna och föreningslivet                                                                                                66
Glava Glasbruk                                                                                                                            82
”Glavakongen” Anders Carlsson – och hans rike                                                               114
Hillringsbergs bruk och herrgård                                                                                          118
Anställda arbetare vid Hillringsbergs såg – fotograferade år 1926                        122-123
Arbetare vid Hagaforsfabriken i början av 1920-talet                                                      130
Konfirmander i Glava församling                                                                                          136
Förteckning över år 1949 konfirmerade barn i Glava församling                                   137
Förteckning över år 1940 konfirmerade barn i Glava församling                                  139
Förteckning över år 1928 konfirmerade barn i Glava församling                                   141
Förteckning över år 1917 konfirmerade barn i Glava församling                                    143
Förteckning över år 1910 konfirmerade barn i Glava (största gruppen någonsin)     145
Förteckning över år 1905 konfirmerade barn i Glava församling                                   147
Förteckning över år 1895 konfirmerade barn i Glava församling                                   149
Glava kyrka                                                                                                                                 150
Lantbruk och skogsbruk                                                                                                          154
Musik och sång                                                                                                                          172
Porträtt                                                                                                                                        178
Republiken Åsen Holmen                                                                                                       208
Skifferbrotten                                                                                                                            214
Skolorna i Glava                                                                                                                        216
Granmons skola år 1948                                                                                                          216
Vissle årskurs 1942-43                                                                                                             219
Kyrkskolan år 1942                                                                                                                   221
Lenungshammars skola år 1938                                                                                            223
Gränsjön skola år 1940 – lärarinnan Maja Olssons sista skolklass                                224
Vissle skola läsåret 1934-35                                                                                                    225
Glava Glasbruk årskurs 1932-33                                                                                            227
Hillringsberg skola åren 1929-30                                                                                          229
Skolan i Semnebyn årskurs 1927-28                                                                                     231
Kyrkrotens folkskola årskurs 1918-19                                                                                   233
Lenungshammars skola årskurs 1917                                                                                   235
Semnebyns skola år 1914                                                                                                         237
Skolan i Vissle år 1914                                                                                                              239
Kyrkskolan år 1912                                                                                                                    241
Kyrkrotens folkskola 1908 (inrymd i sockenstugan före 1910 då skolhuset byggdes)243
Lesjötorps skola år 1906                                                                                                          245
Folkskolan på Glava glasbruk år 1905                                                                                  247
Gränsjöns skola år 1903                                                                                                          249
Så såg det ut …                                                                                                                          250
Tausen – affärsmannen, politikern och hans hus                                                             260
Vy från Hönacka
Vy från Lövåsen
Björkåsen
Per Rösiös föredrag år 1905
Hästparaden vid Kallbäckens stallbacke
Hästar och hästkarlar vid Kallbäckens stallbacke
Litteraturförteckning

Boken kan beställas via Glava hembygdsförenings hemsida:
http://www.hembygd.se/glava/ny-fotobok-om-glava/

Ola Jordán

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


− two = 2

Spam protection by WP Captcha-Free