Här är dokumenten som visar att Luftfartsstyrelsens och Luftfartsverkets uppgifter inte stämmer angående CIA-flygplanen

Den socialdemokratiska regeringen gav i november 2005 Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket i uppdrag att skyndsamt utreda uppgifter i media, eller som framkommit i andra sammanhang, att misstänkta CIA-flygplan ska ha trafikerat svenska flygplatser mellan 1/1 2002 och 17/11 2005.

För att visa att en ny utredning behövs gällande dessa ”misstänkta” CIA-flygplan har jag nedan lagt ut delar av rapporterna från Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket vilket åskådliggör att myndigheternas slutsatser är oriktiga.

För att tydliggöra detta har jag även lagt ut den del av rapporten från Guardia Civil (spanska polisen) på Mallorca, som dokumenterar att CIA-flygplanet N313P landat på Örebro flygplats den 12 mars 2oo4; alltså under den tidpunkt som Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen var satta att granska.

Värt att notera är, att rapporten från Guardia Civil är daterad 23 mars 2005, alltså drygt sju månader INNAN regeringen gav de två statliga myndigheterna uppdraget.

För den som själv vill ta del av dokumenten i sin helhet går det i slutet av detta inlägg att ladda ner de två rapporterna (delrapporten/delredovisningen 7/12/2005 och slutrapporten/slutredovisningen 15/12/2005) som de två statliga myndigheterna offentliggjort, samt Guardia Civils (spanska polisens) rapport.

—————————————————————————————————————-

Delrapporten 5/12/2005

”Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Datum
2005-12-07

Beteckning: LS 2005-7185

/…/ referens: N2005/9186/TP

/…/

S. 1, punkt 1 (se även slutsatser nedan):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 2, punkt 3 (lägg speciellt märke till att rapporten även nämner flygplanet med registreringsbeteckningen N313P):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 7, punkt 8:

 

 

 

Märk följande formulering: ”I utredningen har inte framkommit något som enligt Luftfartsstyrelsens uppfattning kan anses tyda på anknytning till CIA”.

Slutrapporten (15/12/2005):

S 2, punkt 3:


 

 

 

 

I slutrapporten från Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket (15/12/2005) framgår alltså att Luftfartsstyrelsen inte drar andra slutsatser än dem i delredovisningen.

Denna den statliga myndighetens uppfattning ter sig självklart som obegriplig vid ett närmare betraktande av Guardia Civils (spanska polisens) rapport, daterad 23 mars 2005:

Enligt dokumentet från Guardia Civil på Mallorca mellanlandade N313P på Örebro flygplats i
mars 2004. Planet ankom från Mitiga, Libyen.


13 besättnngsmän, från CIA, ska ha medföljt N313P när det mellanlandade i Örebro.

Till saken hör, (vilket jag har redovisat i tidigare inlägg) att Anders Lundblad, nuvarande presschef för Transportstyrelsen, tidigare varit vd och platschef för Örebro flygplats (under samma tid när åtminstone två CIA-flygplan landat där).

Vid tidpunkten för Luftfartsstyrelsens/Luftfartsverkets granskning var denne Lundblad informationsdirektör på Luftfartsstyrelsen, något som inte kan uppfattas annat än som en jävssituaion.

Ladda ner dokumenten här (PDF-format):

Luftfartsstyrelsens och Luftfartsverkets delrapport/delredovisning (7/12/2005):

Rapport USA-flygningar 2005-12-07

Luftfartsstyrelsens och Luftfartsverkets slutrapport/slutredovisning (15/12/2005):

Rapport USA flyg slutlig 2005-12-15

Guardia Civils (spanska polisens) rapport, daterad 23 mars 2005

Rapporten spain-G-Civil-Palma

Läs mer:

Luftfartsverkets uppgifter stämmer inte angående CIA-flygplanen

”Utred CIAs flygningar till svenska flygplatser”

cia-flyg_etc_111223

Jäv när S-regeringen utredde CIA-flygen

Ovanstående artikel, som Kenneth Rasmusson och jag skrivit, publicerades dels i ETC, dels på Newsmill.se. Två medier som tog sitt publicistiska ansvar (alltså att offentliggöra kritiskt granskande uppgifter i ett allt med likriktat nyhetsutbud). Viktigt är att flera av de stora medierna, sk huvudströmsmedia/mainstreammedia/msm/ refuserade artikeln (märkligt, kan tyckas, är att även sk refraktära vänstertidningar sållade sig till denna skara):

Bland de redaktionella grindvakterna som fattade beslutet att undanhålla sina läsare denna information återfinns: Åsa Linderborg, (Aftonbladet kultur),  Karin Magnusson (Aftonbladet debatt), Magnus Lars Johansson (SVT-debatt), Lena Karvik (Svenska Dagbladet Brännpunkt). Förutom dessa namngivna personer refuserades artikeln av Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Flamman, Proletären, FiB/K, Helsingfors Dagblad (Finland) och Klassekampen (Norge).

Jag anser att det finns ett allmänt intresse att offentliggöra dessa redaktörer/redaktioner, eftersom deras beslut att refusera vissa artiklar (för det mesta oklart utifrån vilka kriterier som refuseringen görs, men till syvende och sidst är det som Jack London skrev i Järnhälen:
Dagspressen? Det dagliga undertryckandet, ja!
– Men reporterna då, invände jag, jag såg dem ju.

– Inte ett ord av vad han sade kommer i tryck. Du har glömt chefredaktörerna. De har sina löner för att föra en viss politik. Deras politik går ut på att inte trycka en rad som är ett allvarligt hot mot det bestående.)
som därmed undanhålls publiken, är bestämmande för den offentliga debatten, och i förlängningen vilken bild den läsande allmänheten har möjlighet att skaffa sig om världen.

Ola Jordán

 

 


 

 

 

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


× 9 = eighteen

Spam protection by WP Captcha-Free