Vi har vår egen sång – musikfilmen

Länkarna nedan går till doumentärfilmen ”Vi har vår egen sång — musikfilmen”, Den gavs ut 1976, men filmades i mars 1975 under Eurovisionsschlagerfestivalen, som arrangerades samtidigt i S:t Eriksmässan, den 22 mars 1975 i Älvsjö, söder om Stockholm.

Under 1970-talet var många svenska kulturarbetare engagerade i en progressiv oppositionell kulturrörelse (speciellt inom musiken), den så kallade Proggen. Ett av syftena med denna rörelse var att stärka den svenska folkmusiken, och att göra musik som gagnade folkets intressen, i kamp mot den kommersiella musikindustrin.

I opposition mot den kommersiella Eurovisionsschlagerfestivalen, arrangerades i Sverige många alternativa evenemang. Flera organisationer stödde en alternativ musikfestival, som hölls i Stockholm, i vilken vem som ville kunde framträda. En av dem var Sillstryparn (Ulf Dageby) med den klassiska och storslagna öppningssången ”Doing the omoralisk schlagerfestival”.

Många begåvade musiker och musikgrupper deltog i festivalen: Nationalteatern, Kebnekajse, Konvaljen, Bernt Staf, Shit & Chanel, Ole Hjorth, Björn Ståbi, Gregoris Tzistoudis, Risken Finns (Gunnar Danielsson och Lars Fernebring), Peggy Seeger, Ewan MacColl, Karaxu, Francisco de Roca, Amerindios, Kevin Coyne med flera.

Journalisten Roger Wallis beskrev, i ett tal under ett möte på Sergels torg i Stockholms centrum, festivalen som en del i kampen mot kommersialiseringen av kulturen, vilken Eurovisionen representerar.

Läs mer om festivalen via dessa länkar:
Vi har vår egen sång — musikfilmen
Vi har vår egen sång — musikfilmen
Svensk Filmdatabas: Vi har vår egen sång — musikfilmen (1976)

In english:

The links below goes to the documentary ”Vi har vår egen sång — musikfilmen” (”We Have Our Own Song – The Music Film”), which was published 1976, but made March 1975 during the Eurovision Song Contest, arranged at the same time in S:t Eriksmässan, 22 March 1975 in Älvsjö, a suburb of Stockholm.

In the seventies many Swedish musicians and cultural workers were involved in a progressive cultural counter-movement (especially in music), in swedish called Proggen.

One of the aims with the movement was to strengthen Swedish folk music, and make music to the benefit of the people, countering the interests of the commercial music business. In opposition to the commercialized Eurovision Song Contest, many alternative events were arranged all over Sweden.

In Stockholm several organizations supported an alternative music festival to be held in Stockholm, where anybody who wanted could perform a song, among many others Sillstryparn’s (Ulf Dageby) classic and epic entry ”Doing the omoralisk schlagerfestival” (”Doing The Immoral Eurovision Festival”).

Many talented musicians and groups participated in the event: Nationalteatern, Kebnekajse, Konvaljen, Bernt Staf, Shit & Chanel, Ole Hjorth, Björn Ståbi, Gregoris Tzistoudis, Risken Finns (Gunnar Danielsson and Lars Fernebring), Peggy Seeger, Ewan MacColl, Karaxu, Francisco de Roca, Amerindios, Kevin Coyne and others.

Roger Wallis, a journalist, described the event in a speech on a rally at Sergels torg in the middle of Stockholm City, as a part of the fight against the commersialisation of culture which Eurovision represents.

Vi har vår egen sång – musikfilmen (del 1)

Vi har vår egen sång – musikfilmen (del 2)

Vi har vår egen sång – musikfilmen (del 3)

Kenneth Rasmusson/Ola Jordán

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


+ 3 = seven

Spam protection by WP Captcha-Free