När makten blir illegitim

När statens representanter (som i alla klassamhällen företräder den härskande makten, med sitt våldsmonopol etc.) bryter sin del av det så kallade samhällskontraktet (en doktrin vars idéer går tillbaka till upplysningsfilosofer som Hobbes, Locke och Montesquieu) blir makten, enligt dessa idéer, illegitim.

Det finns skäl att reflektera över detta i och med att den nuvarande statsmaktens representanter i t.ex. Sverige inte följer de lagar som de själva har stiftat. Det gäller till exempel avslöjandet att FRA (Försvarets radioanstalt) hackat datorer, trots att det strider mot lagen. Se till exempel: SFS 2007:213 Lag om ändring i brottsbalken.

”Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.”

För Sveriges vidkommande är den traditionen inom staten inte ny (alltså att den företräds av korrupta politiker eller att politiker och statstjänstemän begår lagbrott i sin maktutövning), vilket t.ex. August Strindberg uppmärksammade i t.ex. boken ”I Bernadottes land”. Historiskt har en sådan statens illegitimitet lett till uppror och revolutioner, vilket t.ex. August Strindberg skrivit om i Likt och olikt:
”När är revolution laglig? När den lyckas. Hur kan den bli laglig då? Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revolutionen laglig.”
Samlade skrifter av August Strindberg / 16. Likt och olikt. Del 1 /

Den ryske publicisten Dimitri Pisarev redogör även han för detta med legitimiteten av en omvälvning i sin essä om Heinrich Heine:
”Varje revolution, precis som varje krig, tillfogar folket både materiella och moraliska skador. Men om kriget eller revolutionen är påkallade av en tvingande nödvändighet, så blir skadan obetydlig i jämförelse med den som det besparas ifrån /…/
Ett folk som är berett att lida all slags förödmjukelse och förlora alla de mänskliga rättigheterna, endast därför att det inte önskar att ta till vapen och riskera sitt liv, är på väg att ge upp andan. /…/
För att kunna göra en bedömning av en omvälvning måste man jämföra sakernas tillstånd omedelbart före kampens början, med vad som uppnåtts andra dagen efter segern. Då är det möjligt att avgöra huruvida omvälvningen var legitim från första början och gav ett givande resultat.” (D.I Pisarevs essä om Heinrich Heine).

Ola Jordán

This entry was posted in Bibliotek och litteratur, Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

3 Kommentarer till När makten blir illegitim

 1. Leif Bengtsson säger:

  Tack!
  För denna revolutionspamplett.
  Risken är dock oerhört liten att den hörsammas av folket.
  Vi har för länge sedan lämnat den tid då svenska folket
  tog tag i skaer på egen hand. Numera förlitar vi oss på att
  facket, ombudsmän institut och organisationer tar tillvara
  på våra intressen och i våra ögon gör sitt jobb.
  Men tack vara invandrade friska minnen från
  förtryck och förmynderi kanske även gammelsvenskar kan vakna
  och förstå vart vi är på väg.
  Kanske försvann alla starka viljor och människor med ryggrad
  till Amerika för hundra år sedan.
  I övrigt kan man väl bara konstatera att mycket hänt och förvanskats
  sedan Olaus Petris tid då han skrev ”domarreglerna” som verkar
  oehört fräscha och nymodiga i mina ögon.

  http://www.tffr.org/articles/olauspetrisdr.htm
  Än en gång tack för att du pekar med hela handen mot möjligheterna.

  / Leif Bengtsson

 2. Leif Erlingsson säger:

  Självklart är makten i dag illegitim. Tack för bra text.

 3. Leif Erlingsson säger:

  Till Leif Bengtsson: All världens civilbefolkningar har gemensamt intresse. Det som måste till är att lämna religiösa och ideologiska låsningar för att se detta. Jag har jobbat stenhårt i ett årtionde på detta projekt, men ytterst få har förstått vad jag håller på med. Dessa låsningar är sannerligen inte enkla att komma ur.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


× 2 = eighteen

Spam protection by WP Captcha-Free