Viktigt reportage från tysk tv om CIA:s kidnappningar med flygplanet N313P

Det tyska tv-reportaget Al-Masri-Entfürung – auf der Spur der CIA-Kidnapper (Bortförandet av Al-Masri – på spaning efter CIA-kidnapparna) visades den 21 September 2006 i tyska NDR.

Länken till programmet är:
http://daserste.ndr.de/panorama/media/masri10.html

Khaled Al Masri

Det var från detta program som jag fick kännedom om den spanska polisen Guardia Civils rapport (daterad 23/3 2005) i vilken det framgår att flygplanet (N313P) med 13 besättningsmän på uppdrag av CIA även landat på Örebro flygplats den 12/3 2004.
Denna landning (plus ytterligare minst en landning med CIA-besättning på svenskt territorium åren 2002-2005) har de båda ansvariga myndigheterna Luftfartsstyrelsen (vars uppgifter 1 januari 2009 överfördes till Transportstyrelsen) och Luftfartsverket inte erkänt existensen av. Detsamma gäller Persson(S) och Reinfeldts, (M), regeringar. För att tala klarspråk: Med denna mörkläggning pissar de på medborgarna i det här landet!!!
Läs Kenneth Rasmussons och min artikel – publicerad både i ETC (en kortare version)  och Newsmill – som beskriver denna svenska politiska skandal.
Se tidigare blogginlägg för publiceringsdatum och länk.
Ola Jordán