Viktiga påpekanden angående en enhetfront mot ett svenskt medlemskap i Nato

Den som på allvar är motståndare till ett svenskt medlemskap i Nato bör ta del av de viktiga påpekanden som historiker Anders Björnsson gjorde i sitt framträdande i Nynäshamn den 25 mars i år, när det gäller uppbyggnaden av en enhetsfront. Det gäller framförallt dem (företrädesvis inom vänstern) som propagerar för Rysslands intressen i kriget mot Ukraina. Det finns tyvärr nu tendenser bland aktivister inom den svenska vänsterrörelsen som liknar dem i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, när en del framträdde som försvarare av (eller såg med förståelse på) Sovjetunionens ockupation av Afghanistan, i strid med internationell folkrätt och därmed svenska nationella intressen (vilket till exempel kom till uttryck som ett hån mot det svenska försvaret när den sovjetiska ubåten – med atomvapen ombord – grundstötte i Karlskronas skärgård). För att få en bättre kunskap om detta är det därför även viktigt att åter läsa Jan Myrdals tidigare böcker (däribland ”Turkmenistan” och hans skriftställningar från början och mitten av 1980-talet; till exempel ”Dussinet fullt. Skriftställning 12”, ”Den trettonde. Skriftställning 13” och ”14! Skriftställning 14”).

Svensk neutralitet är inte till salu.
Del 1: Föredrag med historiker Anders Björnsson
Arrangör: Tankesmedjan Nynäshamn, Skärgårdshotellet, Nynäshamn, 25 mars 2015
Utdrag från diskussionen:
Utdrag från föredraget:
”Medlemskapsmotståndet och försvaret av alliansfriheten har faktiskt kommit i gång. Det här mötet tror jag är ett exempel på det. Det behövs många plattformar, men de får inte vara sekteristiska. Alternativet till Natomedlemskap kan inte vara stöd till den andra sidan i den pågående storkonfikten – Ryssland. Den som inte tydligt markerar sitt avståndstagande från Rysslands uppträdande i den ukrainska krisen försvagar – försvagar – medlemskapsmotståndet. Däremot ska vi naturligtvis onödigtvis provocera en av våra stora grannar genom att inträda som medlem i Nato och därmed utsätta oss själva för mycket stor och allvarligt fara.”

Svensk neutralitet är inte till salu.
Del 2: Debatt med historiker Anders Björnsson
Arrangör: Tankesmedjan Nynäshamn, Skärgårdshotellet, Nynäshamn, 25 mars 2015
Utdrag från diskussionen:

Fråga till Anders Björnsson: ”Har fredsrörelsen en plats där – i din föreställningsvärld?”
Svar av Anders Björnsson: ”Fredsrörelsen har nog en plats där. Problemet med fredsrörelsen är att den tenderar att inte fästa särskilt stor avseende vid betydelse av det militära försvaret och att den kanske i vissa frågor också har en stor förståelse för vad Ryssland tycker och tänker. Jag tycker att man ska ha förståelse för Ryssland men jag tycker inte att man ska styras utav det tänkande som Vladimir Putin och andra har lagt i dagen. Jag är helt mot det där upplägget som de har i Moskva. Men det är klart att fredsrörelsen måste kunnas finnas med – unga människor måste kunna finnas med. Också pacifister – även om man kan vara oense med dem i fråga om behovet av ett militärt försvar – skulle väl kunna vara med. Om det nu ska vara en enhetsfront, det tycker jag. Och jag är oenig med många som skriver i den här boken. Alltså verkligen. Här finns ju en överste som vill att EU ska sätta in trupp i Baltikum. Herregud. Det skulle jag inte ställa upp på en gång. Han är alltså motståndare till svenskt Natomedlemskap, men tycker att EU ska gå in med tuffa gossar i Baltikum. Ja, men han får skriva det här för det kommer ändå aldrig att bli av. Men i huvudsak argumenterar han på ett klokt sätt. Och det gör Hans Blix också. Hans Blix, Mats Bergqvist och Sven Hirdman – det är verkligen personifikationer av politiskt klokskap, alltså. I mycket högre grad än vad jag är, alltså. Så att ni som inte har köpt den här boken, gör nu det så blir ni klokare – ännu klokare.”

video del 1
https://www.youtube.com/watch?v=zpufJ7Iw_D8

video del 2
https://www.youtube.com/watch?v=C8jT1RoYb3w

Ola Jordán

 

This entry was posted in Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


seven − = 6

Spam protection by WP Captcha-Free