Ökad repression mot arbetssökande

Att den borgerliga regeringen – sedan maktskiftet 6 oktober 2006 – har fört en öppet repressiv politik mot t.ex. arbetssökande är väl ingen nyhet för dem som är intresserade av samhällsfrågor.

För att exemplifiera med vilka metoder dessa företrädare för den borgerliga klassen använder mot dem som drabbas av den allt mer krisande kapitalismen offentliggör jag här ett beslut från Journalisternas arbetslöshetskassa, vilken innebär att jag fått en varning för att jag ”misskött” mitt arbetssökande. (Klicka på bilden för att göra den större).

Viktigt att påpeka, att detta inte är något för mig ”privat” problem, utan att alla som anmäler sig till Arbetsförmedlingen är underordnade detta regelverk (för att kunna få rätt till sin arbetslöshetsförsäkring, vilket i sig själv är en del i ett repressivt system).

Detta känner ju alla hundratusentals som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen till, så för dem är självklart detta ingen nyhet. Tyvärr verkar dock många – som inte har någon personlig (eller har någon inom familjen/bekantskapskretsen med denna erfarenhet) kunskap om detta – ”lyckligt okunnig” om hur verklighet ser ut.

Mitt förgripliga brott, som kvalificerat mig för denna repressiva varning, är enligt de nuvarande reglerna för Arbetsförmedlingen och A-kassan (§ 43 i lagen (1927:238)), att jag ”inte lämnat en aktivitetsrapport”, vilket är en sanning med stor modifikation.

Till sanningen hör, att jag – via inloggning på ”Min sida” på Arbetsförmedlingens hemsida – missat att skicka in denna ”aktivitetsrapport” med 1 (en) dag – på grund av en missuppfattning från min sida – vilket jag har meddelat både min handläggare på Arbetsförmedlingen Kultur och Journalisternas arbetslöshetskassa.

Men denna enda dag räckte tydligen för att jag, enligt dessa repressiva organ, skulle bli utdömd ett straff, för ”misskötsel”.

Det innebär alltså i praktiken att vi är tillbaka till tiden i Sverige, när arbetarna skulle stå med mössan i hand och bocka för brukspatronerna och annan överhet. Fy fan, vilka pack.

Systemet att tilldela varningar ingår som en del i de repressiva åtgärder mot de arbetssökande; tydligen för att skapa rädsla och underdånighet bland dem som – av olika anledningar – inte följt de gällande bestämmelserna, oavsett om det skett genom missförstånd eller något annat förgripligt. Det framgår tydligt i det andra dokument som jag offentliggör på sidan. (Klicka på bilden för att göra den större).

Självklart är detta ett oanständigt system., ovärdigt ett civiliserat samhälle.

Min reflektion är att den borgerliga regeringen – med sina skattereduktioner för dem som har (haft) en fast anställning (pengar som högerregeringen frigjort genom att drastiskt försämra villkoren för de arbetssökande, sjuka och vårdbehövande) har köpt dem över på sin sida (de som i en samhällsanalys kan betraktas som en aristokratisk arbetarklass och/eller medelklass).

Allvarligt är att t.ex. Journalisternas arbetslöshetskassa själva blir en del i detta repressiva system (vars anställda verkar var måttligt historiskt bevandrade i arbetslöshetskassornas framväxt; alltså att det under framförallt det förra seklets första årtionden – under pionjärernas tid inom fackföreningsrörelsen – var arbetarna själva – via sina fackföreningar, som – i en solidaritetshandling, och trots små medel – samlade in pengar för att bistå dem som hamnat i en nödsituation på grund av kriserna inom det kapitalistiska systemet).

Läs mer:

Försämrad A-kassa ger socialbidragsbomb
http://fib.se/inrikes/item/2778-forsamrad-a-kassa-ger-socialbidragsbomb

Försämrad A-kassa ger socialbidragsbomb
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/130424-forsamrad-a-kassa-ger-socialbidragsbomb.html

Kalla fakta om ökade klyftor efter högeralliansens makttillträde

Kalla fakta om ökade klyftor efter högeralliansens makttillträde

Ola Jordán

 

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


5 − = four

Spam protection by WP Captcha-Free