Högsta förvaltningsdomstolen fullföljer inte sitt uppdrag enligt lagen

För den som på allvar är intresserad av att – svart på vitt – se att Förvaltningsrätten, Kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen inte agerar i enlighet med svensk lagstiftning när de inte har gett mig prövningstillstånd i min överklagan av Försäkringskassans nekande att ge mig sjukpenning för perioden 14 januari till och med 31 maj 2016, lägger jag ut de nio sidor som jag, tillsammans med mitt juridiska biträde Jari Qvarnberger, skrivit i en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm lämnade alltså den 6 december år 2018 beskedet, att den inte meddelar prövningstillstånd, och att ”Kammarrättens avgörande står fast”. Detta beslut kan inte heller överklagas.

Enligt HFD kan prövningstillstånd ges av två skäl: ”Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.”

HFD – genom justiterådet Kristina Svahn Starrsjö – ger ingen motivation till sitt beslut, utan konstaterar endast, att: ”Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd”, vilket, som den som läser den av mig inlämnade överklagan, framstår som genomfalskt. HFDs beslut är ett exempel på när det formella endast är en formalitet.

Det ska påpekas, att det enda som jag har tagit bort från originalet av min niosidiga överklagan är mitt personnummer och adress. I min överklagan till HFD medskickade jag dessutom 17 dokument (inklusive sjukintyg och resultaten av blodprovsanalys på bland annat Arminlabs i Augsburg, Tyskland, m.m.) Dessa dokument lägger jag inte ut på sidan, då de är av privat karaktär.

Läs själva och bedöm vem som har rätt; Högsta förvaltningsdomstolen eller jag (men min överklagan hade inte fått denna juridiska grundlighet om jag inte fått hjälp av Jari Qvarnberger, som har denna kunskapen av oss två)?

Ola Jordán

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


6 × three =

Spam protection by WP Captcha-Free