Ryske filosofen Aleksandr Dugin: ”Slaget om Ukraina – en kamp för vårt folk, vår historia, vår själ!”

Här är den ryske statsvetaren och filosofen Aleksandr Dugins (han verkar tydligen även som rådgivare till president Vladimir Putin,
Så vill Putins rådgivare lägga Europa under Rysslands fötter, vilket dock Stefan Lindgren förnekar i sin artikel: Varför får Kosovo men inte Krim) uppfattning om den pågående krisen mellan Ukraina och Ryssland. Intervjun gjordes den 28 februari i år. Александр Дугин: Битва за Украину – это битва за наш народ, нашу историю, нашу душу!
Alexander Dugin: Slaget om Ukraina – en kamp för vårt folk, vår historia, vår själ!
(Med förbehållet att jag har gjort denna ”icke-auktoriserade” översättning i all hast – men några större felaktigheter tror jag inte ska finnas i den svenska texten). Texten är också viktig, eftersom jag uppfattar det som att många i Ryssland (och även proryssar i Ukraina) delar Dugins åsikt.
– De ryska tjänstemän som använder begreppet ”makt” i stället för ”junta” med avseende på de kievska ”bastarderna” lägger medvetet en psykologisk press på Kreml och samhället, van vid tankarna på att allt är förlorat för alltid, att det är ett fullbordat faktum, säger den välkände statsvetaren och filosofen Aleksandr Dugin.
Enligt hans mening är ännu inget slutgiltigt och att erkänna Banderisternas (syftande på Stepan Bandera, vilken officiellt i Ryssland och Polen ses som nazistkollaboratör och delaktig i massmord. Red. anm.) ”makt” betyder att erkänna ryssar som fega och servilt degenererade och oförmögna till ett historiskt ursprung.
– På samma sätt handlar experter och analytiker i uppmaningen ”att inte blanda sig i.”
– Slaget om Ukraina är en kamp för vårt folk, vår historia, vår själ. Och den som tycker att ”det är inte vår sak”, att ”allt är förlorat” och att det handlar om ”att komma överens med någon makt”, ursäkta mig, den är ett missfoster.
Statsvetaren anser, att ifall konspiratörerna, med den ryssofobiska politiken, kommer till makten i Ukraina, och inget förändrar sig, kommer en uppdelningen av landet bli oundviklig och landets sydöstra regioner måste förenas i en ”antibanderistisk” enhet, till exempel med namnet ”Nya Ryssland.” Och en ny stat behöver en samlande symbol – flaggan.
– Det ”Nya Rysslands” flagga kan bli flaggan för den Svarta havskosackernas armé, hävdar Dugin.

Här är den ryska originaltexten: Опубликовано 28 Февраля 2014 г. Номер 9 (994) ”Александр Дугин: Битва за Украину – это битва за наш народ, нашу историю, нашу душу!
– Те российские официальные лица, которые употребляют применительно к киевской сволочи термин «власть», а не «хунта», сознательно проводят психологическую акцию давления на Кремль и общество, приучая к мысли, что все потеряно безвозвратно; что факт свершился, – уверяет известный политолог и философ Александр Дугин.
По его мнению, ничего еще не закончено и признать бандеровцев «властью», значит, признать русских трусливыми и раболепными дегенератами, не способными к историческому бытию.
– Точно так же поступают эксперты и аналитики, призывающие «не вмешиваться».
– Битва за Украину – это битва за наш народ, нашу историю, нашу душу. И тот, кто считает, что «это не наше дело», что «все потеряно» и что «договоримся с любой властью», простите, выродок.
Политолог считает, что если русофобская политика заговорщиков, пришедших к власти на Украине, не изменится, то раскол страны неизбежен и юго-восточным регионам страны придется объединиться в антибандеровский блок, например под названием «Новороссия».
А новому государству нужен объединяющий символ – флаг.  Флагом Новороссии может стать флаг Черноморского казачьего войска, – утверждает Дугин.”

Ola Jordán

 

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


5 + = eight

Spam protection by WP Captcha-Free